Географія - Ґрунтовна підготовка до ЗНО і ДПА

Тема 15. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ ЯК НАУКА. НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Густота та система розселення

Густота населення — це показник, що відображає кількість людей, які проживають на певній площі. Густота населення визначається відношенням кількості людей до площі території (осіб/км2). Населення на території України розміщено нерівномірно.

Середня густота населення України становить 76,4 осіб/км2 (2009 р.). Це більше, ніж у Росії, але менше, ніж у розвинутих країнах Західної Європи. Найбільшою є густота населення в Донецькій — 173, Київській — 154, Львівській — 118, Чернівецькій — 112, Дніпропетровській — 107, Закарпатській — 97; Харківській — 90; Луганській — 89 осіб/км2.

Система розселення — сукупність населених пунктів з різнобічними функціями на певній території, які об’єднані різними видами зв’язку.

Систему розселення становлять міські і сільські населені пункти. В Україні вони представлені містами, селищами міського типу, робітничими та курортними селищами, селами.

Місто — це населений пункт, у якому живе не менш як 10 тис. осіб, основна частина яких зайнята не сільськогосподарськими видами діяльності. Селища міського типу та робітничі селища — це населені пункти, де живе не менш як 3 тис. осіб. При цьому частина населення, що зайнята у сільському господарстві, не повинна перевищувати 15 %. Курортними є селища, у яких живе не менше як 2 тис. постійних жителів, а кількість людей, що щорічно приїздять сюди на відпочинок, становить не менше ніж половину постійних жителів.

Кількість міських жителів в Україні постійно зростає. Процес зростання чисельності міст і збільшення частки міського населення називають урбанізацією. Урбанізація часто супроводжується субурбанізацією — процесом росту і розвитку приміської зони великих міст.

Рівень урбанізації в Україні становить 68 %. Найвищий рівень урбанізації спостерігається в Донецькій області. Високим є рівень урбанізації в Луганській та Дніпропетровській областях.

Велика кількість курортних селищ розташована в Передкарпатті, Закарпатті, а також у Криму.

В Україні на сьогодні налічується 456 міст. За кількістю жителів міста України поділяються:

✵ на малі (до 50 тис. осіб);

✵ середні (50—100 тис. осіб);

✵ значні (100—250 тис. осіб);

✵ великі (250—500 тис. осіб);

✵ найбільші (500—1 млн. осіб; Запоріжжя, Кривий Ріг, Луганськ, Львів, Маріуполь, Миколаїв);

✵ міста-мільйонери (понад 1 млн. осіб; Київ, Харків, Дніпропетровськ, Одеса).

Частина великих і найбільших міст разом із прилеглими до них містами та селищами різного типу утворюють агломерації. Агломерації — це зони близько розташованих міст із тісними зв’язками і високою густотою населення. В Україні налічується 19 сформованих агломерацій, найбільшими з яких є Київська, Харківська, Донецько-Макіївська, Горлівсько-Єнакіївська, Дніпропетровсько-Дніпродзержинська.

Сільське населення становить 32 % від загальної кількості населення України. Сільське населення живе в різних за кількістю населення селах. В Україні налічується понад 28,5 тис. сіл.

У Тернопільській і Вінницькій областях сільське населення переважає над міським. Найвища густота сільського населення спостерігається у Чернівецькій, Івано-Франківській і Закарпатській областях. У Поліссі переважають невеликі села, у Лісостепу — середні та великі, на півдні України села налічують по кілька тисяч осіб. На високогір’ях Карпат розкидані окремі садиби.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити