Географія - Ґрунтовна підготовка до ЗНО і ДПА

Тема 15. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ ЯК НАУКА. НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Трудові ресурси і зайнятість населення

Трудові ресурси — частина населення країни, яка бере або може брати участь у трудовій діяльності. 95 % трудових ресурсів України складає працездатне населення (жінки — 16—55 років, чоловіки — 16—60 років).

Зайнятість населення — це ступінь залучення людей до господарської діяльності і забезпечення робочими місцями. У світовій практиці, характеризуючи ступінь залучення населення до суспільно корисної праці, використовують поняття «економічно активне населення».

Економічно активне населення (ЕАН) — це частина населення країни, зайнята суспільно корисною діяльністю, що приносить прибуток.

Розподіл трудових ресурсів за галузями господарства залежить від попиту на них. У цілому у виробничій сфері України зайнято набагато більше трудових ресурсів, ніж у соціальній.

У розподілі населення працездатного віку в містах і селах є істотні відмінності. Серед міських жителів люди працездатного віку становлять близько 60 %, серед сільських — близько 50 % усіх жителів. Тобто міста України краще забезпечені людьми працездатного віку.

В Україні спостерігаються територіальні відмінності в забезпеченості трудовими ресурсами. Так, у Вінницькій, Волинській, Рівненській і Тернопільській областях, особливо у сільській місцевості, у зв’язку з відпливом молоді до міст не вистачає робочої сили в сільськогосподарському виробництві.

У зв’язку з переходом до ринкової економіки в Україні з’явилося таке явище, як безробіття. Безробітні — це люди працездатного віку, які спроможні і бажають працювати та активно шукають роботу. Офіційний рівень безробіття за даними Держкомстату України в 2009 р. склав 2,4 %.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити