Географія - Ґрунтовна підготовка до ЗНО і ДПА

Тема 16. ГОСПОДАРСТВО. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСТВА. ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ. ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ: ПАЛИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ, ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, МЕТАЛУРГІЯ

Вхідний тест


1. Склад і співвідношення виробництв, особливості їхнього розташування по території країни — це:

А галузь господарства

Б галузева структура господарства

В територіальна структура господарства

Г інфраструктура


2. Сукупна ринкова вартість усього обсягу кінцевих товарів та послуг, вироблених на території країни за рік:

А ВВП

Б ВНП

В національний дохід

Г чистий прибуток


3. Чинник, що націлює розміщення виробництва таким чином, щоб воно якнайменше шкодило навколишньому середовищу:

А транспортний

Б сировинний

В споживчий

Г екологічний


4. Зосередження діяльності підприємства на виробництві певної продукції називають:

А спеціалізацією

Б кооперуванням

В комбінуванням

Г інтеграцією


5. Установіть відповідність між формами організації виробництва та їх характеристиками.

А спеціалізація 1 поєднання на одному підприємстві кількох виробництв різних галузей

Б кооперування 2 зосередження діяльності підприємства на виробництві певної продукції

В комбінування 3 зосередження виробництва на найбільших підприємствах

Г концентрація 4 установлення виробничих, спеціально зумовлених зв’язків між підприємствами

5 сукупність галузей економіки країни


6. Установіть відповідність між типами електростанцій та їх назвами.

А теплові електростанції 1 Старобешівська, Трипільська, Курахівська

Б гідроелектростанції 2 Запорізька, Південноукраїнська, Хмельницька

В атомні електростанції 3 канівська, Київська, Каховська

Г вітроелектричні станції 4 С. Мисове

5 АР Крим, Донецька обл..


7. Установіть послідовність розташування ГЕС (ГАЕС) на Дніпрі, починаючи з найпівнічнішої.

А Дніпрогес

Б Канівська

В Кременчуцька

Г Каховська


8. Виберіть із переліку електростанції, що використовують альтернативні джерела енергії:.

А атомні

Б сонячні

В вітрові

Г геотермальні

Д гідравлічні

Е теплові


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити