Географія - Ґрунтовна підготовка до ЗНО і ДПА

Тема 16. ГОСПОДАРСТВО. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСТВА. ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ. ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ: ПАЛИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ, ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, МЕТАЛУРГІЯ

ГОСПОДАРСТВО

Металургійна промисловість

Металургія — сукупність галузей промисловості, що спеціалізуються на видобутку, збагаченні, переробці руд чорних і кольорових металів, виробництві чавуну, сталі, кольорових металів і сплавів.

Сировиною для чорної металургії є залізні й марганцеві руди. Як паливо використовується кокс — результат переробки коксівного вугілля. У технологічному процесі задіяні вода й вогнетривкі глини, природний газ, вапняки (флюси) та електроенергія.

Родовища залізної руди сконцентровані в Криворізькому й Керченському басейнах, Кременчуцькому і Білозерському районах; марганцеві руди добувають у Нікопольському басейні.

Головні підприємства чорної металургії зосереджені в трьох районах: Донбасі (Макіївка, Донецьк, Алчевськ, Харцизьк, Краснодон, Єнакієве, Луганськ, Краматорськ та ін.), Придніпров’ї (Дніпропетровськ, Запоріжжя, Кривий Ріг, Нікополь, Дніпродзержинськ), Приазов’ї (Маріуполь).

Чорна металургія в Україні є дуже матеріаломісткою галуззю, оскільки використовує переважно застаріле спрацьоване обладнання.

Продукція кольорової металургії широко використовується в точному машинобудуванні, літакобудуванні, електроніці, робототехніці та інших галузях. В Україні за браком власної сировини кольорова металургія розвинута недостатньо.Виробництво кольорових металів переважно енергоємне, тому підприємства цієї галузі розташовують поблизу джерел електроенергії. В Україні є два райони кольорової металургії: Донецький і Придніпровський. Виробництво алюмінію, титану, магнію зосереджене в Запоріжжі і базується на дешевій енергії Дніпрогесу та довізній сировині. До джерел електроенергії тяжіють Костянтинівський цинковий завод і Артемівський завод із переробки кольорових металів.

Поблизу джерел сировини розміщені Калузький хіміко-металургійний (виготовлення металевого магнію) й Іршанський гірничо-збагачувальний комбінати (збагачення руд титану).

На імпортній сировині працює Миколаївський глиноземний завод (глинозем є сировиною для виготовлення алюмінію).

Підприємства металургії є основним стаціонарним джерелом забруднення атмосфери. Вони викидають в атмосферу оксиди азоту та сірчистий газ, забруднюють ґрунти свинцем, цинком, хромом, міддю. Значні земельні площі доводиться вилучати під звалища промислових відходів.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити