Географія - Ґрунтовна підготовка до ЗНО і ДПА

Тема 16. ГОСПОДАРСТВО. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСТВА. ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ. ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ: ПАЛИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ, ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, МЕТАЛУРГІЯ

Контрольний тест


1. Показник, що характеризує розвиток економіки країни та визначається як сукупна вартість товарів і послуг, вироблених протягом року національними підприємствами незалежно від їх місця розташування, — це

А валовий внутрішній продукт

Б валовий національний продукт

В національний дохід

Г ступень індустріалізації


2. Район України, що є перспективним щодо видобутку природного газу:

А Передкарпаття

Б Закарпаття

В шельф Чорного моря

Г Полісся


3. Укажіть помилкове твердження:

А у виробничій сфері зайнята більша частина економічно активного населення України

Б на підприємствах соціальної сфери безпосередньо створюють матеріальні цінності

В ринкова економіка ґрунтується на принципах економічної свободи та конкуренції

Г галузі, які взаємодіють між собою, формують міжгалузеві комплекси


4. Найтиповіша форма організації виробництва на металургійних підприємствах — це:

А спеціалізація

Б кооперування

В конверсія

Г комбінування


5. Установіть відповідність між термінами та їх значенням.

А промисловий центр 1 співвідношення та зв’язки між галузями господарства

Б промисловий вузол 2 склад і співвідношення виробництв, особливості їхнього розташування по території країни

В промисловий район 3 територія держави, що виділяється в економіці країни своєю спеціалізацією

Г територіальна структура господарства 4 сукупність промислових центрів, що мають спільну інфраструктуру і трудові ресурси

5 населений пункт, у якому розташовано кілька промислових підприємств певної спеціалізації


6. Установіть відповідність між центрами та галузями кольорової металургії.

А Микитівка 1 виробництво алюмінію, титану, магнію

Б Запоріжжя 2 виробництво цинку та свинцю

В Костянтинівка 3 виробництво ртуті

Г Артемівка 4 переробка кольорових металів

5 виробництво нікелю


7. Установіть послідовність типів електростанцій за часткою у виробництві електроенергії в Україні, починаючи з найбільшої.

А ГЕС

Б ТЕС

В ВЕС

Г АЕС


8. Виберіть із переліку галузі господарства, що належать до виробничої сфери:

А наука

Б культура

В промисловість

Г транспорт

Д будівництво

Е побутове обслуговування


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити