Географія - Ґрунтовна підготовка до ЗНО і ДПА

Тема 17. ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ: МАШИНОБУДУВАННЯ, ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ, ЛІСОВА ТА ДЕРЕВООБРОБНА, БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ, ЛЕГКА ТА ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВОСТІ

Вхідний тест


1. Укажіть назви найбільших центрів літакобудування в Україні.

А Миколаїв, Одеса, Херсон

Б Суми, Львів, Чернівці

В Донецьк, Луганськ, Краматорськ

Г Харків, Київ


2. Загальна площа лісового фонду України складає:

А 32 %

Б 28 %

В 20 %

Г 14,1 %


3. Укажіть провідну галузь легкої промисловості в Україні.

А текстильна

Б взуттєва

В трикотажна

Г швейна


4. Головним чинником розміщення підприємств харчової промисловості є:

А сировина і споживач

Б енергетичний

В водний

Г висококваліфіковані кадри


5. Установіть відповідність між галузями машинобудування та їх основними центрами.

А вагонобудування 1 Дніпродзержинськ, Стаханів, Маріуполь

Б суднобудування 2 Київ, Харків

В автомобілебудування 3 Запоріжжя, Львів, Кременчук

Г літакобудування 4 Дніпропетровськ, Луганськ, Харків

5 Миколаїв, Херсон


6. Установіть відповідність між видами художніх промислів та їхніми основними центрами.

А ткацтво, виробництво килимів 1 с. Клембівка Вінницької області

Б різьблення, декоративне скло 2 с. Решетилівка Полтавської області

В декоративний розпис 3 м. Коростень Житомирської області

Г виробництво порцеляно-фаянсових виробів 4 с. Петриківка Дніпропетровської області

5 с. Опішня Полтавської області


7. Установіть послідовність розташування із заходу на схід центрів машинобудування України.

А Київ

Б Львів

В Луцьк

Г Харків


8. Виберіть із переліку основні чинники, які враховуються при розміщенні підприємств легкої промисловості:

А сировина

Б споживач

В наявність водних ресурсів

Г наявність трудових ресурсів

Д екологічний фактор

Е значні енергоресурси


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити