Географія - Ґрунтовна підготовка до ЗНО і ДПА

Тема 2. Літосфера та рельєф

ЛІТОСФЕРА

Внутрішня будова Землі

У будові Землі виділяють три основні шари: земну кору, мантію і ядро.

Земна кора має різну потужність, яка коливається в межах від 6 км (під океанами) до 70 км (під гірськими системами). На рівнинах вона становить близько 25—40 км. Розрізняють два основні типи земної кори: материкову та океанічну. Перша властива материкам, включаючи їхні підводні окраїни, друга — океанічним улоговинам. Материкова земна кора складається з трьох шарів: осадового, гранітного і базальтового. Океанічна земна кора має два шари. Зверху залягає малопотужний (близько 1 км) шар пухких морських відкладень. Під ним розташований шар із базальтових лав. На відміну від материкової кори, гранітного шару між осадовим і базальтовим шарами в океанічній земній корі немає. Таким чином, океанічна земна кора за складом і за потужністю, а також за віком (вона не старша за 160—190 млн. років) істотно відрізняється від материкової. Між континентальним і океанічним типами земної кори існує ще перехідний тип, характерний для окраїнних і внутрішніх морів та великих острівних дуг.

Мантія розташована під земною корою до глибини 2900 км. У середині мантії на глибині 100—250 км під материками та 50—100 км під океанами починається шар м’якої речовини, близької до плавлення, — астеносфера. Земну кору разом із верхнім твердим шаром мантії над астеносферою називають літосферою.

Ядро розташоване на глибинах від 2900 км до 6371 км. Уважають, що зовнішня частина ядра перебуває у розплавленому стані, а внутрішня — у твердому. Із глибиною зростають тиск та температура, яка ймовірно сягає 5000 °С.

Інформацію про внутрішню будову планети отримують за допомогою сейсмометричного методу, який ґрунтується на різній швидкості поширення, заломлення і відбивання сейсмічних хвиль під час їх проходження крізь тіла, що мають різний фізичний стан. Безпосередні спостереження земних надр є можливими лише на незначних глибинах за допомогою шахт і свердловин.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити