Географія - Ґрунтовна підготовка до ЗНО і ДПА

Тема 18. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТРАНСПОРТ. СОЦІАЛЬНА СФЕРА

Україна і світове господарство. Зовнішні економічні зв’язки України

За часів СРСР господарство України було залучене до системи міжнародних економічних відносин. Із початку 90-х рр. XX ст. Україна поступово входить у світове господарство як повноправний учасник. Розширюється коло зовнішньоекономічних партнерів, урізноманітнюються форми зв’язків з ними.

Найрозвинутішою формою таких зв’язків є зовнішня торгівля товарами. Зовнішньоторговельними партнерами України є приблизно 190 країн і територій.

Основу експорту складають чорні метали та вироби з них (прокат, труби), на які припадає понад 44 % валютних надходжень від його обсягу, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (азотні добрива, продукти неорганічної хімії), мінеральні продукти (залізна і марганцева руди, концентрати, вугілля, цемент і будівельні матеріали, сіль та ін.), сільськогосподарські та продовольчі товари (цукор і вироби з нього, зерно, олія, м’ясо, молоко і молокопродукти та ін.). Експорт машин, устаткування і транспортних засобів складає менше ніж 13 % від загального його обсягу. Найбільше товарів Україна експортує до Росії, Китаю, Туреччини, Німеччини, Італії, Білорусі, США, Польщі.

Основу імпортних надходжень становлять мінеральні продукти (майже 47 %), насамперед паливо (природний газ, вугілля, нафта та продукти її перегонки), машини, устаткування і транспортні засоби. В Україну завозиться також продукція хімічної, фармацевтичної, харчової, легкої, деревообробної і целюлозно-паперової галузей. Найбільший обсяг імпорту Україна має з Росією.

Значне місце у міжнародній торгівлі України займає торгівля послугами. Найбільшу питому вагу серед послуг, які надавалися Україною іншим країнам, мають транспортні послуги (фрахт морських суден, транзит через її територію нафти, природного газу, інших вантажів, пасажирів), послуги зв’язку, різні ділові, професійні та технічні послуги.

Україна потребує значного фінансового забезпечення економічних реформ. Із цією метою країна співпрацює зі світовими міжнародними валютними і кредитно-фінансовими організаціями — Міжнародним валютним фондом (МВФ), Світовим банком (СБ), Європейським банком реконструкції і розвитку (ЄБРР). Крім цього Україна отримує позики і кредити від центральних і комерційних банків економічно розвинених країн — Німеччини, США, Італії, Франції, Японії та ін.

Україна виступає здебільшого імпортером капіталів, оскільки її можливості вкладати їх в економіку інших країн є надзвичайно обмеженими. Серед найбільших інвесторів України — США, Німеччина, Великобританія, Нідерланди, Росія, Південна Корея, Кіпр, Швейцарія. Найпривабливішими галузями української економіки для іноземних капіталовкладників є харчова промисловість, торгівля, машинобудування і металообробка. Однак обсяги прямих іноземних інвестицій в Україну поки що незначні. Потенційних зарубіжних партнерів відлякують економічна й соціальна нестабільність у країні, відсутність ефективного інвестиційного законодавства, корупція серед державних чиновників тощо.

За участю іноземного капіталу в Україні створюються спільні підприємства, які характеризуються різною величиною статутного фонду, кількістю зайнятих працівників, профілем діяльності тощо.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити