Географія - Ґрунтовна підготовка до ЗНО і ДПА

Тема 18. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТРАНСПОРТ. СОЦІАЛЬНА СФЕРА

Контрольний тест


1. Провідне місце серед технічних культур в Україні належить:

А льону та коноплі

Б хмелю та тютюну

В цукровому буряку та соняшнику

Г сої та ефіроолійним культурам


2. Галузь тваринництва, що розвивається на гірських пасовищах Карпат:

А птахівництво

Б скотарство

В свинарство

Г Вівчарство


3. До підприємств соціально-культурного комплексу належать:

А пральні, хімчистки, перукарні

Б бібліотеки, музеї, виставки

В житлово-експлуатаційні установи

Г магазини, ринки


4. Укажіть помилкове твердження.

А найбільше рекреаційних закладів зосереджено в Криму, Карпатах, на узбережжях морів

Б найбільша кількість лікарів усіх спеціальностей працює в Києві

В сфера послуг у місті й селі розвинена на однаковому рівні

Г розвиток сфери послуг і загальний розвиток господарства тісно взаємопов’язані


5. Установіть відповідність між показниками роботи транспорту та їх характеристиками.

А вантажообіг 1 визначається максимальною кількістю транспортних одиниць, яку можна пропустити за певний період при даному рівні технічної оснащеності

Б пасажирообіг 2 показник обсягу вантажної роботи транспорту, що обчислюється як добуток кількості перевезених вантажів на відстань перевезень

В вантажонапруженість 3 показник обсягу пасажирських перевезень транспорту ,що обчислюється як добуток кількості пасажирів на відстань перевезень

Г собівартість 4 показник інтенсивності використання шляхів сполучення перевезень

5 розраховується як витрати на перевезення одиниці транспортної продукції


6. Установіть відповідність між сільськогосподарськими культурами та районами їх вирощування.

А виноград 1 гірські райони Карпат

Б льон 2 Донецька, Дніпропетровська, Луганська області

В соняшник 3 Лісостеп: Вінницька, Тернопільська, Хмельницька області

Г цукровий буряк 4 Північ України: Полісся

5 Крим і Закарпаття


7. Установіть послідовність зміни сільськогосподарських культур на території України у напрямку з півночі на південь.

А соняшник

Б виноград

В картопля

Г цукровий буряк


8. Виберіть із переліку морські порти Азовського моря:

А Одеса

Б Бердянськ

В Керч

Г Ялта

Д Маріуполь

Е Іллічівськ


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити