Географія - Ґрунтовна підготовка до ЗНО і ДПА

Тема 19. ЕКОНОМІЧНІ РАЙОНИ

Вхідний тест


1. Укажіть правильне сполучення економічного району та його спеціалізації.

А Подільський - добування паливних корисних копалин

Б Донецький - вирощування зернових культур

В Придніпровський - чорна металургія

Г Столичний - кольорова металургія


2. Найбільший за площею серед економічних районів є:

А Карпатський

Б Столичний

В Північно-Східний

Г Причорноморський


3. Виберіть економічний район, для якого характерним є переважання сільського господарства і харчової промисловості, а також лісової, деревообробної, легкої промисловості та машинобудування.

А Столичний

Б Подільський

В Центральний

Г Північно-Західний


4. Який із промислових центрів не знаходиться в Донецькому економічному районі?

А Кременчук

Б Макіївка

В Маріуполь

Г Алчевськ


5. Установіть відповідність між економічними районами та їх складом.

А Столичний 1 Рівненська, Волинська

Б Подільський 2 Чернігівська, Житомирська, Київська

В Північно-Західний 3 Вінницька, Хмельницька, Тернопільська

Г Центральний 4 Черкаська, Кіровоградська

5 Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька


6. Установіть відповідність між економічним районом та його спеціалізацією.

А Донецький 1 машинобудування і металообробка (морські і річкові судна), хімічна, харчова і легка

Б Придніпровський 2 чорна та кольорова металургія, машинобудування та металообробка, хімічна промисловість

В Карпатський 3 харчова промисловість, машинобудування (сільськогосподарське), хімічна, легка

Г Подільський 4 електроенергетика, вугільна, металургійна, хімічна промисловість, важке машинобудування

5 машинобудування, хімічна, харчова, лісова та деревообробна, паливна


7. Розташуйте послідовно за кількістю населення економічні райони:

А Причономорський

Б Придніпровський

В Центральний

Г Карпатський


8. Виберіть із переліку економічні райони з найвищим рівнем економічного розвитку:

А Придніпровський

Б Подільський

В Північно-Східний

Г Центральний

Д Північно-Західний

Е Донецький


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити