Географія - Ґрунтовна підготовка до ЗНО і ДПА

Тема 19. ЕКОНОМІЧНІ РАЙОНИ

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ УКРАЇНИ


Економіко-географічний поділ України

Економічне районування — процес науково обґрунтованого розподілу території на відносно самостійні частини за критеріями господарської спеціалізації. В основі економічного районування лежить територіальний поділ праці.

Економічний район — територія країни зі сформованою матеріально-технічною базою, що визначає її місце в системі територіального поділу праці в масштабах регіону або країни в цілому.

Основні чинники формування економічних районів:

✵ економіко-географічне положення;

✵ історичний і адміністративно-територіальний поділ;

✵ природні умови і ресурси;

✵ населення і трудові ресурси;

✵ матеріально-технічна база;

✵ виробничі відносини;

✵ територіальний поділ праці.

На території України виділяють дев’ять економічних районів (в дужках — рівень економічного розвитку): Донецький (I), Придніпровський (II), Північно-Східний (III), Столичний (IV), Центральний (IX), Подільський (VII), Північно-Західний (VIII), Карпатський (VI), Причорноморський (V).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити