Географія - Ґрунтовна підготовка до ЗНО і ДПА

Тема 19. ЕКОНОМІЧНІ РАЙОНИ

Контрольний тест


1. Визначте економічний район, що не має виходу до державного кордону.

А Подільський

Б Столичний

В Центральний

Г Північно-Західний


2. Назвіть економічний район, для якого характерне переважання електроенергетики, вугільної, хімічної галузей, металургії, важкого машинобудування.

А Причорноморський

Б Північно-Східний

В Придніпровський

Г Донецький


3. Переважання частки сільського населення над міським є характерним для економічного району:

А Столичного

Б Північно-Східного

В Причорноморського

Г Подільського


4. Укажіть економічний район, що виділяється багатими рекреаційними ресурсами, які недостатньо використовуються.

А Карпатський

Б Подільський

В Столичний

Г Центральний


5. Установіть відповідність між економічним районом і його розташуванням на карті:


А Донецький

Б Північно-Східний

В Столичний

Г Карпатський


6. Установіть відповідність між економічними районами і їх основними проблемами.

А Придніпровський 1 низький рівень промислового розвитку, обмеженість енергетичної бази

Б Центральний 2 нерівномірність розвитку і розміщення господарства, екологічна проблема, пов’язана з радіоактивним забрудненням після аварії на ЧАЕС

В Карпатський 3 недостатнє використання природних ресурсів, міграція робочої сили, екологічні (надмірна вирубка лісів, катастрофічні паводки)

Г Столичний 4 велика концентрація промислових підприємств, складний екологічний стан, порушення земель гірничими виробками

5 дефіцит водних ресурсів, нераціональне використання водних ресурсів


7. Розташуйте послідовно за площею економічні райони.

А Донецький

Б Причорноморський

В Північно-Західний

Г Центральний


8. Виберіть із переліку економічні райони з високим рівнем урбанізації:

А Донецький

Б Північно-Східний

В Причорноморський

Г Подільський

Д Придніпровський

Е Центральний


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити