Географія - Ґрунтовна підготовка до ЗНО і ДПА

Тема 20. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ ЯК НАУКА. СУЧАСНА ПОЛІТИЧНА КАРТА СВІТУ. НАСЕЛЕННЯ

Вхідний тест


1. Суверенне політичне утворення з визначеною територією, господарством та політичною владою:

А країна

Б держава

В територія

Г колонія


2. Укажіть тип монархії у Великій Британії, Японії, Швеції.

А абсолютна

Б теократична

В конституційна

Г президентська


3. Серед названих держав до унітарних належать:

А Японія, Франція, Італія, Україна

Б Росія, Індія, Пакистан

В Канада, США, Бразилія

Г Німеччина, Бельгія, Швейцарія


4. Серед названих країн до найбільш урбанізованих належить:

А Сінгапур

Б США

В Німеччина

Г Китай


5. Установіть відповідність між термінами та їх визначеннями.

А монархія 1 форма державного устрою, за якого країна має єдиний законодавчий і виконавчий орган влади, єдину конституцію, керівництво здійснюється з одного

центру

Б республіка 2 форма правління, за якої голова держави обирається населенням

В унітарна 3 федеративна держава, що має тимчасовий характер, створюється держава з метою досягнення певних інтересів

Г федеративна 4 форма державного устрою, за якого країна має у своєму складі окремі територіальні одиниці, штати, землі

5 форма правління, за якої верховна державна влада належить монарху та передається спадково


6. Установіть відповідність між термінами та їх визначеннями.

А урбанізація 1 процес поширення міських форм і умов життя на сільську місцевість

Б субурбанізація 2 підвищення ролі передмість, які «відтягують» на себе частину населення і перебирають функції міст

В рурбанізація 3 процес зростання кількості міського населення та зростання ролі міст в економіці, політиці, культурі

Г псевдоурбанізація 4 злиття багатьох міст і населених пунктів у єдине міське поселення

5 зростання кількості населення міст за рахунок неконтрольованого притоку безробітних, що створює соціально-економічні проблеми


7. Установіть послідовність релігій за кількістю віруючих.

А іслам

Б християнство

В буддизм

Г синтоїзм


8. Виберіть із переліку релігій ті, що відносяться зо регіональних:

А індуїзм

Б християнство

В синтоїзм

Г конфуціанство

Д іслам

Е буддизм


9*. На початку року в країні Х проживало 10 млн. осіб, наприкінці року — 11,5 млн. осіб. Природний приріст склав 250 тис. осіб. Обчисліть сальдо міграції населення за рік та його частку від загального приросту населення.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити