Географія - Ґрунтовна підготовка до ЗНО і ДПА

Тема 20. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ ЯК НАУКА. СУЧАСНА ПОЛІТИЧНА КАРТА СВІТУ. НАСЕЛЕННЯ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ

Населення світу. Кількість та типи відтворення населення

У 1900 р. кількість населення становила 1,6 млрд. осіб, у 1960 р. — уже 3 млрд., а у 1999 р. — 6 млрд. На липень 2009 р. кількість населення світу досягла 6,8 млрд. осіб. За прогнозами у 2012 р. вона дорівнюватиме 7 млрд. осіб, у 2025 р. — 8 млрд., у 2045 р. — 9 млрд.

Швидкі темпи зростання приросту населення дістали назву демографічного вибуху й перетворилися на одну з глобальних проблем людства. Вирішення цієї проблеми насамперед передбачає проведення відповідної демографічної політики — цілеспрямованої діяльності державних органів та інших соціальних інститутів у сфері регулювання процесів відтворення населення. Вона являє собою комплекс заходів: економічних (оплачувані відпустки і різні види допомоги при народженні дітей, допомога на дітей залежно від їх кількості, віку, типу сім’ї тощо), адміністративно-правових (законодавчі акти, які регламентують шлюби, розлучення, положення дітей у сім’ях, аліментні обов’язки тощо), а також виховних і пропагандистських, спрямованих на зміну процесу відтворення населення.

Відтворення — сукупність процесів народжуваності і смертності, співвідношення яких визначає величину природного приросту. Природний приріст — це перевищення народжених над померлими за певний період (як правило, обчислюється в проміле за рік).

Існують два основні типи відтворення населення:

✵ перший тип: невисокі та низькі показники народжуваності та смертності, уповільнені темпи природного приросту (до 12 осіб на 1000 жителів). Цей тип відтворення, властивий розвиненим державам і країнам Східної Європи. У деяких країнах (Україна, Росія, Білорусь, Угорщина, Німеччина та ін.) смертність перевищує народжуваність, зменшується загальна кількість населення. Це явище демографи називають демографічною кризою;

✵ другий тип: дуже високі показники народжуваності і відносно низькі — смертності, прискорені темпи зростання населення (природний приріст понад 12 осіб на 1000 жителів). Цей тип відтворення, властивий країнам Азії, Африки, Латинської Америки, часто називають «демографічною весною».


Країни з найбільшою кількістю населення, млн. осіб (за даними ООН на 2007 р.)


№ з/п

Кількість населення

Назва країни

№ з/п

Кількість населення

Назва країни

1

1322

Китай

6

166,9

Пакистан

2

1103

Індія

7

149,4

Бангладеш

3

299,4

США

8

142,0

Росія

4

245,5

Індонезія

9

133,9

Нігерія

5

189,1

Бразилія

10

127,5

Японія


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити