Географія - Ґрунтовна підготовка до ЗНО і ДПА

Тема 21. ГЕОГРАФІЯ СВІТОВИХ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА

Вхідний тест


1. Найбільші площі лісів мають такі країни, як:

А Росія, Канада, США, Бразилія

Б Іспанія, Франція, Італія

В Мексика, Гватемала, Сальвадор

Г Алжир, Лівія, Єгипет


2. Визначте серед названих галузей ті, що відносяться до «авангардної трійки»:

А металургія

Б хімічна промисловість

В харчова промисловість

Г лісова промисловість


3. Назвіть головні зернові культури, які займають найбільші посівні площі у світі.

А пшениця, рис, кукурудза

Б жито, рис, кукурудза

В пшениця, ячмінь, жито

Г гречка, ячмінь, кукурудза


4. Вид транспорту, який відіграє найважливішу роль у міждержавних перевезеннях:

А авіаційний

Б морський

В залізничний

Г автомобільний


5. Установіть відповідність між корисними копалинами і країнами, що мають їх найбільші запаси.

А нафта 1 Китай, США, Росія, Австралія

Б кам’яне вугілля 2 Саудівська Аравія, Кувейт, Ірак, Іран

В залізні руди 3 Південна Африка, Австралія, Габон

Г мідні руди 4 Бразилія, Росія, Китай, США, Канада

5 Чилі, США, ДРК, Замбія, Перу


6. Установіть відповідність між глобальними проблемами людства та їх змістом.

А соціальні 1 війни і миру та гонки озброєнь у глобальному масштабі; вирішення регіональних релігійних і військово-політичних конфліктів у Європі, Азії та Африці

Б політичні 2 знищення природних ресурсів; забруднення довкілля, збіднення генофонду Землі

В екологічні 3 нераціональна експлуатація родовищ корисних копалин, дорожнеча сировини та енергії

Г демографічні 4 різке збільшення населення або процеси старіння і депопуляція населення

5 охорона здоров’я, освіта, наука і культура, соціальне забезпечення


7. Установіть послідовність видів транспорту за обсягом вантажообігу у світовій транспортній системі (від найбільшого):

А залізничний

Б автомобільний

В морський

Г трубопровідний


8. Виберіть із переліку крани, що є лідерами за виробництвом автомобілів:

А США

Б Росія

В Німеччина

Г Мексика

Д Японія

Е Бразилія


9.* Розрахуйте ресурсозабезпеченість країни залізними рудами двома способами за такими даними:


10 млрд. т

Щорічний видобуток

25 млн. т

Чисельність населення

40 млн. осіб

Ресурсозабезпеченість

1 спосіб — ? 2 спосіб — ?


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити