Географія - Ґрунтовна підготовка до ЗНО і ДПА

Тема 21. ГЕОГРАФІЯ СВІТОВИХ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА

ВЗАЄМОДІЯ СУСПІЛЬСТВА І ПРИРОДИ. СВІТОВІ ПРИРОДНІ РЕСУРСИ

Взаємодія природи та суспільства

Географічне середовище — частина земної природи, з якою суспільство взаємодіє в процесі свого життя і виробничої діяльності.

Антропосфера — географічне середовище, у якому проживає людина, сфера взаємодії суспільства і природи. Людину приваблюють природні ресурси — ті компоненти навколишнього середовища, які безпосередньо використовуються у виробництві, є його сировинною та енергетичною базою.

Природокористування — система заходів, що здійснюються суспільством з метою вивчення, освоєння, перетворення і охорони навколишнього середовища.

У процесі виробництва загалом або на окремих його етапах природокористування може бути раціональним і нераціональним. Раціональне природокористування забезпечує нормальні умови життєдіяльності людини, запобігає можливим шкідливим впливам на навколишнє середовище, розумно регулює освоєння його ресурсів. Нераціональне природокористування катастрофічно швидко використовує ресурси природного середовища, істотно знижує їх якість і властивості, необхідні для нормального життя людини.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити