Географія - Ґрунтовна підготовка до ЗНО і ДПА

Тема 21. ГЕОГРАФІЯ СВІТОВИХ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Світове господарство та його формування

Світове господарство — історично сформована сукупність національних господарств усіх країн світу, пов’язаних між собою економічними зв’язками, в основі яких лежить міжнародний поділ праці. Світове господарство пройшло у своєму розвитку три етапи: аграрний (до середини XIX ст.), індустріальний (друга половина ХІХ — середина ХХ ст.) та постіндустріальний (із кінця XX ст.).

Основні умови формування світового господарства:

✵ утворення світового ринку — системи обміну товарами та послугами між національними господарствами;

✵ розвиток промисловості (заміна ручної праці на машинну привела до підвищення продуктивності праці і збільшення обсягів продукції, що виробляється);

✵ розвиток транспорту та сучасних засобів комунікації.

Світове господарство — складна система, у якій розрізняють галузеву та територіальну структури. Галузева структура — це сукупність споріднених груп галузей, які виробляють однорідну продукцію, надають різноманітні послуги і здійснюють суспільно корисну діяльність різних видів.

Територіальна структура — це розміщення і розподіл галузей господарства по країнах, регіонах, континентах. У сучасному світовому господарстві виділяють три головних економічних ядра: Європейський (на чолі з Німеччиною), Американський (з провідною роллю США), Азіатсько-Тихоокеанський (з провідною роллю Японії).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити