Географія - Ґрунтовна підготовка до ЗНО і ДПА

Тема 21. ГЕОГРАФІЯ СВІТОВИХ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Географія основних галузей промисловості світу

Промисловість є провідною галуззю виробничої сфери. Промисловість поділяють на добувну (розробка корисних копалин) та обробну (переробка сировини на готову продукцію). Провідними галузями світової промисловості є енергетика, металургія, машинобудування, хімічна, лісова, легка, харчова. Галузями «авангардної трійки», що забезпечують економічний розвиток країни, вважають енергетику, машинобудування і хімічну промисловість.

Енергетика — сукупність галузей паливної промисловості, електроенергетики, засобів доставки палива та енергії. Основними первинними джерелами енергії є природний газ, нафта, вугілля, гідроенергія, енергія атомного ядра.

У сучасному світовому господарстві склалася ситуація, за якої країни, що розвиваються, виступають як постачальники енергоносіїв, а розвинені держави — як основні споживачі енергії.

Нафтова промисловість — провідна галузь енергетики, яка розвивається дуже високими темпами. Нафту добувають у 75 країнах світу, але географію цієї галузі визначають країни, для яких вона є галуззю міжнародної спеціалізації. Найбільше нафти експортують країни Перської затоки, Росія, країни Північної та Західної Африки, Латинської Америки, Індонезія, Бруней. Великими імпортерами нафти є Японія, країни Європи, США.

Газова промисловість. Розвідані запаси природного газу становлять 142 трлн м3. Найбільші запаси природного газу зосереджені в Росії (39,2 %), на Близькому і Середньому Сході (30 %), у Північній Америці (5 %) і Західній Європі (насамперед у Нідерландах — 4 %). Основна частина видобутку природного газу ведеться у промислово розвинених країнах. Щорічний добуток газу у світі постійно зростає. Понад 40 % всього об’єму видобувають в СНД (80 % цієї кількості припадає на Росію), 25 % — у США, менші об’єми — у Канаді, Нідерландах, Норвегії, Індонезії, Алжирі, які не входять до числа найбільших світових експортерів природного газу.

Вугільна промисловість — «найстаріша» галузь паливно-енергетичного комплексу. Сумарні світові запаси вугілля (52 % — кам’яного, 48 % — бурого) оцінюються приблизно в 13—14 трлн тонн, причому найбільші родовища розташовані в Росії, Китаї, США, Південній Африці (ПАР), Україні, Казахстані, менш значущі — у Німеччині, Великій Британії, Польщі, Австралії, Канаді, Індії, Індонезії, Ботсвані, Зімбабве, Мозамбіку, Колумбії, Венесуелі.

Електроенергетика в період НТР є однією з галузей авангардної трійки, що розвивається найбільш динамічно. Понад 60 % усього об’єму електроенергії виробляється в промислово розвинених країнах, насамперед у США, Японії, Німеччині, Китаї, Канаді і Росії. Електроенергію виробляють на теплових (ТЕС), водних (ГЕС), атомних (АЕС) та інших станціях. Співвідношення часток отриманої на різних станціях електроенергії визначає енергобаланс країни. Обмеженість енергетичних ресурсів призвела до пошуків та використання альтернативних джерел енергії: сонячної, вітрової, геотермальної, припливів, хвильової, морських течій тощо.

Металургійна промисловість. Металургія — це галузь господарства, що виробляє метали та сплави із залізної та марганцевої руд, скрапу (відходів виробництва і брухту).

Розрізняють дві галузі металургії — чорну та кольорову. Чорна металургія виробляє чавун, сталь, прокат, феросплави. У другій половині ХХ ст. найбільшим виробником чорних металів у світі були США. Від 1982 р. на перше місце вийшла Японія, а з 1996 р. — Китай (понад 100 млн. тонн щорічно). До великих виробників чорних металів належать Росія, Україна, Німеччина, Італія, Франція. Серед країн, що розвиваються, — Індія, Бразилія, Мексика, Південна Корея та ін. Останні десятиліття темпи виробництва чорних металів у розвинених країнах знижуються. Це пов’язано зі зниженням матеріаломісткості продукції, а також витісненням чорних металів більш сучасними матеріалами. Особливістю виробництва чорних металів на сучасному етапі є їх розташування не в районах залягання залізних руд або палива, а поблизу великих транспортних вузлів.

Кольорова металургія в епоху НТР зазнала певних змін. Виплавка важких металів (міді, свинцю, цинку, олова) знижується, а виробництво легких (алюміній, титан, магній) та рідкісних (ітрій, лютецій, лактат) нарощується. Повний набір підгалузей кольорової металургії мають такі країни, як США, Канада, Японія, Росія, Німеччина, Франція, Бельгія, Австралія. Останнім часом у виробництві кольорових металів зростає частка країн, що розвиваються. Найширше застосування серед кольорових металів має алюміній. Провідними виробниками металевого алюмінію є Китай, Росія, США, Канада, Австралія, Бразилія, Норвегія.

Машинобудування є найважливішою галуззю промисловості, оскільки забезпечує автоматизацію, механізацію та електрифікацію виробництва, підвищуючи продуктивність праці. На машинобудування припадає 37 % від вартості світового промислового виробництва. Сучасне машинобудування складається із понад 70 галузей і поділяється на три основні групи: загальне, транспортне та точне.

Точне машинобудування розвивається у великих наукових центрах.

Основними машинобудівними районами світу є Північна Америка (провідна роль США), Західна Європа (провідна роль Німеччини), Східна та Південно-Східна Азія (провідна роль Японії).

Хімічна промисловість забезпечує світове господарство новітніми матеріалами. Рівень розвитку хімічної промисловості свідчить про ступінь модернізації господарства країни. Найбільшими виробниками хімічної продукції в світі є США, Японія, Росія, Німеччина, Китай, Велика Британія, Франція, Італія, Бразилія, Індія, Південна Корея, Україна.

Лісова промисловість охоплює лісозаготівлю, лісопиляння та обробку деревини. Розвиток галузей залежить переважно від розміщення та запасів лісових ресурсів. Високорозвинені держави спеціалізуються на виробництві паперу та продукції деревообробної промисловості, країни, що розвиваються, займаються лісозаготівлею. Основними виробниками пиломатеріалів у світі є США, Канада, Японія, Швеція, Німеччина, Фінляндія; картону та паперу — США, Японія, Швеція, Норвегія, Фінляндія, Канада.

Легка промисловість складається з текстильної (50 % вартості), швейної, шкіряно-взуттєвої, хутрової та галантерейної галузей. Провідними виробниками тканин є Китай, Росія, США, Індія, Японія, Німеччина.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити