Географія - Ґрунтовна підготовка до ЗНО і ДПА

Тема 21. ГЕОГРАФІЯ СВІТОВИХ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА

ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА


Глобальні проблеми стосуються всього людства, всіх країн і народів. Вони тісно взаємозалежні й вимагають для свого рішення своєчасних спільних дій усього світового співтовариства. Усі глобальні проблеми можна поділити на політичні, економічні, демографічні, соціальні та екологічні.

Найнебезпечнішими для існування людства є політичні проблеми: війни і миру та гонки озброєнь в глобальному масштабі; вирішення регіональних релігійних і військово-політичних конфліктів у Європі, Азії та Африці. На друге місце вийшли екологічні проблеми: знищення природних ресурсів; забруднення довкілля, збіднення генофонду Землі. Дуже різноманітними в різних регіонах світу є демографічні проблеми. Для країн третього світу характерним є «демографічний вибух», а в розвинених країнах спостерігаються процеси старіння і депопуляція населення. Численні соціальні проблеми (охорона здоров’я, освіта, наука і культура, соціальне забезпечення) вимагають для свого вирішення великих коштів і підготовки кваліфікованих спеціалістів.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити