Географія - Ґрунтовна підготовка до ЗНО і ДПА

Тема 21. ГЕОГРАФІЯ СВІТОВИХ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА

Контрольний тест


1. Частина земної природи, із якою суспільство взаємодіє у процесі свого життя і виробничої діяльності:

А антропосфера

Б географічне середовище

В географічна оболонка

Г біосфера


2. Укажіть перелік країн, які є провідними експортерами нафти.

А Канада, Австралія, Бразилія

Б Японія, Південна Корея, Філіппіни

В Німеччина, Швеція, Франція

Г Саудівська Аравія, Ірак, Іран


3. Укажіть назви країн, яким належить першість за виплавкою сталі у світі.

А Канада та США

Б Німеччина та Франція

В Росія та Україна

Г Китай та Японія


4. Найбільше зерна пшениці на світовий ринок вивозять:

А Польща, Білорусь, Росія

Б США, Канада, Китай

В Японія, Південна Корея, Індонезія

Г Чилі, Колумбія, Перу


5. Установіть відповідність між термінами та їх визначенням.

А світове господарство 1 корінний якісний переворот продуктивних сил на основі перетворення науки на провідний чинник розвитку суспільного

виробництва

Б міжнародний географічний поділ праці 2 процес установлення глибоких та стійких взаємозв’язків між групами країн та проведення ними злагодженої міждержавної

економічної політики

В міжнародна економічна інтеграція 3 географічне середовище, у якому проживає людина, сфера взаємодії суспільства і природи

Г науково-технічний прогрес 4 історично сформована сукупність національних господарств усіх країн світу, пов’язаних між собою економічними зв’язками

5 спеціалізація окремих країн на виробництві певних видів продукції, послуг і подальшому обміні ними


6. Установіть відповідність між країнами і їх спеціалізацією на світовому ринку.

А Саудівська Аравія 1 нафта, газ

Б Канада 2 зернові

В Замбія 3 мідь

Г Японія 4 робототехніка, радіоелектроніка, капітал

5 автомобілі, хімічна продукція


7. Установіть послідовність країн (від найбільшої) за запасами природного газу.

А ОАЕ

Б США

В Нідерланди

Г Росія


8. Виберіть із переліку види транспорту що переважають за кількістю перевезених пасажирів:

А залізничний

Б автомобільний

В морський

Г трубопровідний

Д річковий

Е повітряний


9.* Оберіть необхідні данні з тих, що наводяться в таблиці, і розрахуйте ресурсозабезпеченість ОАЕ нафтою (у роках):


2,15

Населення, млн. осіб

22,1

Розвідані запаси нафти, млрд. т

35

Щорічний добуток нафти, млн. т

455

Потужність нафтопереробних заводів, млн. т/рік

80


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити