Географія - Ґрунтовна підготовка до ЗНО і ДПА

Тема 2. Літосфера та рельєф

ЛІТОСФЕРА

Зовнішні процеси, які зумовлюють зміни земної кори

Земна поверхня формується під дією як внутрішніх, так і зовнішніх процесів. Джерелами енергії зовнішніх процесів є Сонце, земне тяжіння, життєдіяльність організмів. До зовнішніх процесів належать вивітрювання, робота вітру, текучих і підземних вод, морів і льодовиків.

Вивітрювання — процес руйнування і зміни гірських порід на земній поверхні під впливом коливань температури повітря, дії води й організмів.


Типи вивітрювання


Руйнування та зміна гірських порід на земній поверхні під впливом коливань температури повітря

Хімічне

Руйнування та зміна гірських порід унаслідок їх розчинення та перенесення водою

Органічне

Руйнування та зміна гірських порід під впливом живих організмів: бактерій, грибів, лишайників, тварин, рослин


Текучі води можуть призводити до ерозії — руйнування ґрунтів і гірських порід. На рівнинах ерозія є причиною утворення промоїн, ярів, балок. Вітер руйнує й транспортує тверді речовини, створює різні форми рельєфу, наприклад, останці, зиб, бархани й дюни. Морські хвилі переносять і відкладають уламки порід, утворюють пляжі, коси.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити