Географія - Ґрунтовна підготовка до ЗНО і ДПА

Тема 2. Літосфера та рельєф

РЕЛЬЄФ

Основні форми рельєфу Землі

Рельєф — сукупність форм земної поверхні, різних за розмірами, походженням, віком та історією розвитку. Рельєф вивчає наука геоморфологія. Сучасний характер поверхні земної кори (рельєф) склався в результаті тривалого розвитку Землі під впливом дії внутрішніх (ендогенних) і зовнішніх (екзогенних) процесів.

Унаслідок їх взаємодії поверхня земної кори повільно і безперервно змінюється, створюються різноманітні форми земної поверхні.


Класифікація форм рельєфу


Планетарні

Материки

Океанічні западини

Основні

Материкові рівнини та гори

Океанічні рівнини, серединно-океанічні хребти, глибоководні жолоби

Дрібні

Річкові долини, яри, каньйони, дюни, бархани тощо


Найбільшими структурними елементами земної кори є виступи материків і западини океанів. Материкам відповідає материкова земна кора, океанам — океанічна. У межах материків і океанів розрізняють дві основні форми рельєфу: гори та рівнини. Гори займають близько 40 % суходолу, рівнини — близько 60 %.

Гори — ділянки земної поверхні, що високо здіймаються над прилеглими рівнинами та мають сильно розчленований рельєф. Вони утворюються в результаті взаємодії рухомих літосферних плит у місцях їхнього зіткнення. У тектонічній будові гори відповідають поясам складчастості.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити