Географія - Ґрунтовна підготовка до ЗНО і ДПА

ТЕСТИ У ФОРМАТІ ЗНО

Тест 1


Завдання 1—40 мають по чотири варіанти відповіді, з яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант і позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок — комп’ютерна програма реєструватиме їх як ПОМИЛКИ!


1. Хто створив перший глобус?

А Абель Тасман

Б Герард Меркатор

В Мартін Бегайм

Г Алексаодр Гумбольдт


2. Яким умовним знаком на топографічних картах позначають фруктовий сад?


3. Якою буде відстань між пунктами на карті масштабу 1: 100 000, якщо на карті масштабу 1: 25 000 вона становить 12 см?

А 3 см

Б 4 см

В 30 см

Г 48 см


4. Проводячи бурові роботи, геологи встановили вік і товщину залягання гірських порід: глина антропогенового віку — 35м, опокапалеогеновоговіку — 180 м, мергель крейдового віку — 225 м, пісковик юрського віку — 110м, вапняк силурійського віку — 445 м. Визначте сумарну товщину гірських порід мезозойського віку.

А 215 м

Б 335 м

В 405 м

Г 555 м


5. Укажіть правильне твердження щодо атмосфери Землі.

А погода формується в тропосфері

Б повітряна оболонка на 78% складається з кисню

В верхня межа сягає 12—18 км

Г у всіх шарах температура з висотою знижується


6. Унаслідок чого утворилися озера Байкал і Танганьїка?

А заповнення водою тектонічних розломів у земній корі

Б заповнення водою улоговин,«виораних»давніми льодовиками

В запрудження русел великих річок завалами гірських порід

Г заповнення водою кратерів згаслих вулканів


7. Як називається верхній родючий шар землі, на якому ростуть рослини?

А осадовий

Б ґрунт

В гумус

Г порода


8. Який природний регіон Африки є країною великих розломів і озер тектонічного походження, просторих плато, перекритих лавою, на яких переважає рослинність саван і рідколісь?

А Мадагаскар

Б Східноафриканське плоскогір’я

В Атлаські гори

Г Південноафриканське плоскогір’я


9. Що таке кріки?

А сезонні озера в Африці

Б пересихаючі болота в Австралії

В долини пересихаючих річок в Африці

Г тимчасові водотоки в Австралії


10. Що є причиною того, що на узбережжі Антарктиди тепліше, ніж у центрі материка?

А переважання протягом року помірних повітряних мас

Б прибережні теплі течії

В циклональна діяльність над прибережними водами

Г незначна віддаленість узбережжя від Південного тропіка


11. Укажіть ознаки, характерні для пампи Південної Америки.

А ростуть вічнозелені багатоярусні ліси, водяться ягуари й лінивці

Б трапляється дерево кебрачо з дуже щільною деревиною, водяться тапіри та дикі свині-пекарі

В поширені злаки — ковила, бородач, тонконіг, водяться страуси нанду, нутрії

Г ростуть кактуси та подушкоподібні чагарники, тваринний світ бідний, численними є тільки гризуни та плазуни


12. Яка форма рельєфу Північної Америки зазнала найбільшого впливу діяльності давнього льодовика?

А плато Колорадо

Б Лаврентійська височина

В Великі рівнини

Г нагір’я Великий Басейн


13. У якій частині Світового океану вирішальний вплив на формування течій відіграють мусони?

А північній Атлантичного океану

Б північній Індійського океану

В південній Північного Льодовитого океану

Г південній Тихого океану


14. Укажіть рядок, де всі гори належать до Альпійсько-Гімалайської складчастої системи.

А Урал, Кавказ, Гіндукуш, Альпи

Б Карпати, Балкани, Тянь-Шань, Саяни

В Піренеї, Крим, Памір, Гімалаї

Г Балкани, Алтай, Тибет, Скандинавські гори


15. Що називається демаракацією кордону?

А визначення та розмітка лінії державного кордону на місцевості

Б визначення та проведення лінії державного кордону на карті

В підписання договору між державами про державний кордон між ними

Г зміна державного кордону між двома країнами на карті та місцевості


16. Користуючись картою України, установіть місцевий час у м. Хмельницькому, якщо за поясним часом тут 11 година.

А 10 год. 30 хв.

Б 10 год. 48 хв.

В 11 год. 12 хв.

Г 11 год. 30 хв.


17. Що впливає на зростання континентальності клімату України з північного заходу на південний схід?

А поступове віддалення від Атлантичного океану

Б значна протяжність території в меридіональному напрямі

В поступове наближення до тропічних широт

Г поступове підвищення абсолютної висоти місцевості


18. Яка річка України бере початок у горах і впадає у Чорне море, утворюючи великий лиман?

А Дніпро

Б Дунай

В Дністер

Г Західний Буг


19. Які особливості характерні для Донецької височини?

А у її основі лежить Український щит, покрита густою мережею ярів та балок

Б у її основі лежить Український щит, поширені останці-могили та водно-ерозійні форми рельєфу

В у її основі — давня складчаста споруда, часто трапляються горбогірні ділянки, карстові печери

Г у її основі — давня складчаста споруда, поширені останці-могили та техногенні форми рельєфу


20. Які газові, нафтові й нафтогазові родовища знаходяться в Причорноморсько-Кримській нафтогазоносній провінції?

А Надвірнянське, Битківське

Б Шебелинське, Леляківське

В Джанкойське, Штормове

Г Бориславське, Качанівське


21. Чим зумовлене поширення карстових печер у Кримських горах?

А провалами верхніх шарів гірських порід унаслідок внутрішніх тектонічних розломів

Б давньою діяльністю людини, пов’язаною з будівництвом житла й прокладанням комунікацій

В вимиванням пухких порід водами на денній поверхні

Г розчиненням і вимиванням порід поверхневими та підземними водами


22. Яка одиниця фізико-географічного районування є найбільшою за площею на території України?

А зона мішаних і широколистих лісів

Б лісостепова зона

В степова зона

Г Українські Карпати


23. Яким буде загальний приріст населення країни за рік, якщо показник народжуваності в ній становив 10%о, смертності — 12%о, еміграції — 7%о, а імміграції — 8%о?

А -3%о

Б -1%0

В +1%о

Г +3%о


24. Яка з областей України представлена трьома етнографічними районами — Бойківщиною, Лемківщиною, Гуцульщиною?

А Чернівецька

Б Львівська

В Закарпатська

Г Івано-Франківська


25. Для якого поняття характерне таке визначення: «сукупність населених пунктів, яка склалася навколо одного чи кількох великих міст і тісно поєднана з ним (ними) різноманітними зв’язками»?

А агломерація

Б мегалополіс

В субурбанізація

Г урбанізація


26. Який чинник найбільше вплинув на будівництво Запорізького алюмінієвого заводу?

А наявність місцевої сировини — бокситів

Б розташування поряд із глиноземним заводом

В використання р. Дніпро як транспортного шляху й джерела водопостачання

Г розташування поряд із ГЕС — джерелом електроенергії


27. Укажіть центри легкої промисловості, де зосереджено виробництво хутряних виробів.

А Миргород, Трускавець

Б Тисмениця, Харків

В Ладижин, Енергодар

Г Здолбунів, Жмеринка


28. Які з указаних міст є центрами транспортного машинобудування в Україні?

А Ужгород, Одеса, Дніпродзержинськ

Б Черкаси, Миколаїв, Кременчук

В Чернівці, Севастополь, Кривий Ріг

Г Кіровоград, Іллічівськ, Біла Церква


29. Яке плавання між портами Чорноморсько-Азовського регіону є великим каботажем?

А Іллічівськ — Керч

Б Феодосія — Маріуполь

В Одеса — Стамбул

Г Миколаїв — Батумі


30. Який економічний район України є одним із найбільших за кількістю населення, має вихід до моря, спеціалізується на енергетичній, гірничодобувній промисловості, чорній і кольоровій металургії, сільськогосподарському та авіакосмічному машинобудуванні?

А Донецький

Б Північно-Східний

В Придніпровський

Г Причорноморський


З1. За якою ознакою можна об’єднати в одну групу такі країни: США, Канада, Ірландія, Мексика, Аргентина, Чілі?

А виходять до узбережжя Атлантичного океану

Б знаходяться в Західній півкулі

В належать до країн так званого Нового Світу

Г до проголошення своєї незалежності були володіннями однієї європейської держави


32. У яких країнах cтaтeвo-вікова структура населення може бути відображена діаграмою (статево-віковою пірамідою), поданою на рисунку

А Латинської Америки

Б Англо-Америки

В Зaхіднoï Євpoпи

Г Східної Європи


З3. У якій країні в структурі земельного фонду частка лісів значно переважає над сільськогосподарськими угіддями?

А Аргентина

Б Канада

В США

Г Франція


34. Які країни є світовими лідерами за виробництвом сталі?

А Росія та Німеччина

Б США та Канада

В Бразилія й Індія

Г Китай і Японія


35. Чому транспортну систему Японії часто відносять до систем європейського типу, а транспортну систему Австралії — до північноамериканського?

А Японія, як і європейські країни, знаходиться в Євразії, а Австралія разом із США й Канадою були володіннями Великобританії, за участі якої у них почали складатися

транспортні системи

Б У будівництві транспортних шляхів і розвитку засобів транспорту Японія використала досвід і капіталовкладення європейських країн, а Австралія та Канада — Сполучених

Штатів Америки

В Морським і повітряним транспортом Японія найбільше зв’язана із Західною Європою, а Австралія — з Північною Америкою

Г За довжиною і густотою шляхів сполучення, співвідношенням роботи окремих видів транспорту японська транспортна система подібна до європейської, а австралійська — до

північноамериканської


36. Які країни нині не входять до складу Європейського Союзу?

А Албанія, Македонія

Б Румунія, Болгарія

В Литва, Латвія

Г Словаччина, Словенія


37. Якої країни стосується така характеристика: “Багатонаціональна держава з тисячолітнім цивілізаційним розвитком, тривалий час була колонією однієї з європейських держав, здобула незалежність після Другої світової війни і досягла наприкінці ХХ ст. вагомих успіхів в економіці, ставши регіональним лідером за обсягом ВВП, однак за показниками середньодушових доходів населення залишається однією з найвідсталіших і найбідніших у світі”?

А Бразилія

Б Греція

В Індія

Г Китай


38. Яка економічно розвинута країна має суттєві відмінності у рівні розвитку східних і західних територій, що є наслідком тривалого поділу країни в недалекому минулому?

А США

Б Китай

В Канада

Г Німеччина


39. У яких країнах світу столичне місто не є найбільшим промисловим і фінансово-діловим осередком держави?

А Японія, Франція, Великобританія, Мексика

Б Китай, Індія, Бразилія, Австралія

В Росія, Україна, Білорусь, Азербайджан

Г Польща, Чехія, Угорщина, Греція


40. За експортом якої продукції Латинська Америка є світовим лідером?

А банани

Б рис

В природний газ

Г алмази


У завданнях 41—50 установіть відповідність інформації, позначеної цифрами і буквами, — утворіть логічні пари. Поставте позначки в бланку на перетині відповідних колонок і рядків.


41. Установіть відповідність між гірськими системами та епохами їх горотворення.

1 Аппалачі А альпійська

2 Кавказ Б байкальська

З Скандинавськігори В герцинська

4 Саяни Г каледонська

Д мезозойська

42. Установіть відповідність між річками Африки та буквами на картосхемі, якими вони позначені.

1 Замбезі

2 Конго

3 Нігер

4 Ніл


43. Установіть відповідність між обласними центрами та річками, на яких вони знаходяться.

1 Хмельницький А р. Південний Буг

2 Чернігів Б р. Тетерів

3 Полтава В р. Інгул

4 Кіровоград Г р. Десна

Д р. Ворскла


44. Установіть відповідність між тектонічними структурами та формами рельєфу України, які на них утворилися.

1 Український щит А Середньоруська височина

2 Середземноморський рухливий пояс Б Північнокримська низовина

3 Воронезький масив В Придніпровська височина

4 Скіфська плита Г Волинська височина

Д Закарпатська низовина


45. Установіть відповідність між назвами озер України та їх місцезнаходженням.

1 Бребенескул А пониззя Дунаю

2 Світязь Б Кримський півострів

3 Сиваш В Лівобережжя Дніпра

4 Ялпуг Г масив Чорногора

Д Західне Полісся


46. Установіть відповідність між назвами українських історичних земель та їхніми позначеннями буквами на карті.

1 Берестейщина

2 Кубань

3 Пряшівщина

4 Холмщина


47. Установіть відповідність між сільськогосподарськими зонами й районами України та основними галузями їх спеціалізації.

1 поліська зона А буряківництво, зернове господарство, м’ясо-молочне скотарство, свинарство

2 лісостепова зона Б м’ясо-молочне скотарство, вівчарство, підсобне землеробство

3 степова зона В виноградарство, плодівництво, тютюнництво, овочівництво

4 гірський район Карпат Г зернове господарство, вирощування соняшнику, баштанництво, молочно-м’ясне скотарство, свинарство

Д м’ясо-молочне скотарство, льонарство, картоплярство, вирощування хмелю


48. Установіть відповідність між економічними районами України й підприємствами, розташованими в них.

1 Карпатський А Здолбунівський цементно-шиферний комбінат

2 Північно-Східний Б Жидачівський целлюлозно-паперовий комбінат

3 Подільський В Ладижинська теплова електростанція

4 Причорноморський Г Миргородський завод мінеральних вод

Д Херсонський плодоовочеконсервний комбінат


49. Установіть відповідність між типами країн та країнами, що до них належать.

1 економічно розвинуті країни А Австралія, Австрія, Нова Зеландія, Швейцарія

2 постсоціалістичні країни перехідної економіки Б В’єтнам, Китай, КНДР, Куба

3 нові індустріальні В Ефіопія, Демократична Республіка Конго, Непал, Гаїті

4 найменш розвинуті країни з числа тих, що розвиваються Г Бразилія, Мексика, Республіка Корея, Сінгапур

Д Болгарія, Грузія, Казахстан, Македонія


50. Установіть відповідність між великими промисловими центрами країн та образними назвами, що характеризують їх роль у державі

1 Генуя А «друга столиця держави»

2 Санкт-Петербург Б «фінансово-банківська столиця»

3 Сан-Паулу В «металургійна столиця»

4 Франкфурт-на-Майні Г «нафтова столиця»

Д «столиця кавового буму»


У завданнях 51—60 розташуйте запропоновані факти в правильній послідовності. Поставте позначки в бланку на перетині відповідних колонок і рядків. Цифрі 1 має відповідати обраний Вами перший факт, цифрі 2 — другий і так далі.


51. Розташуйте прізвища мандрівників у послідовності здійснення ними подорожей, починаючи від найдавнішої.

А Фадей Беллінсгаузен

Б Христофор Колумб

В Джеймс Кук

Г Фернан Магеллан


52. Розташуйте об’єкти, позначені на карті буквами, у послідовності збільшення кута падіння сонячного проміння в них у дні рівнодень опівдні.53. Розташуйте в послідовності із заходу на схід назви півостровів Євразії, починаючи від Гібралтарської протоки.

А Балканський

Б Мала Азія

В Малакка

Г Апеннінський


54. Розташуйте в послідовності назви частин світу за абсолютною висотою їх найвищих вершин, починаючи від найнижчої гори.

А Австралія — Косцюшко

Б Азія — Джомолунгма

В Америка — Аконкагуа

Г Європа — Монблан


55. Установіть послідовність назв ґрунтів, які сформувалися на рівнинній частині території України, від Полісся до чорноморського узбережжя.

А дерново-підзолисті

Б каштанові

В сірі лісові

Г чорноземи звичайні


56. Установіть послідовність зміни рослинності з висотою в Кримських горах, починаючи від їх північного підніжжя.

А дубові гаї з домішкою клена, бука, граба

Б гірські луки, на яких ростуть фіалки, звіробій, типчак

В ліси з бука, клена, граба, липи з домішкою сосни

Г степова рослинність із типчаком і ковилою


57. Розташуйте події, пов’язані з розвитком паливно-енергетичної промисловості України, у послідовності, починаючи від найдавнішої.

А будівництво каскаду ГЕС на р. Дніпро

Б будівництво АЕС

В освоєння Донецького кам’яновугільного басейну

Г видобуток природного газу на шельфі Чорного моря


58. Поставте об’єкти, які впливають на забруднення морської акваторії України, у послідовності їх розташування на узбережжі, починаючи зі сходу.

А бази військово-морських флотів України та Росії в Севастополі

Б Маріупольський металургійний комбінат

В нафтовий термінал у порту Південний

Г рейд Керченського торгового порту


59. Обчисліть рівень економічного розвитку країн (за показником доходів на 1 особу) і розташуйте їх у порядку від найнижчого показника.


Країни

Валовий національний дохід, млрд. дол.

Кількість населення, млн. осіб


А ФРН

2 623

82


Б Росія

1 656

141


В Іспанія

а 22а

49


Г Мексика

а 189

107А ФРН2 623 82

Б Росія 1 656 141

В Іспанія 1 221 49

Г Мексика 1 189 107


60. У якій послідовності оглянуть туристи столиці держав, які розташовані на берегах р. Дунай, якщо вони подорожують судном, що пливе від гирла річки вгору проти її течії?А Белград — столиця Сербії

Б Братислава — столиця Словаччини

В Будапешт — столиця Угорщини

Г Відень — столиця Австрії


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити