Географія - Ґрунтовна підготовка до ЗНО і ДПА

ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТІВ (ТЕМИ 1—24)


Тема 1

Вхідний тест: 1. В 2. Б 3. В 4. А 5. А1, Б 4, В2, Г5 6. А4, Б3, В2, Г1 7. Б, Г, В, А 8. В, Г, Е 9. (80°—30°)* 111,3 км = 5565 км (в 1° екватора — 111,3 км)

Контрольний тест: 1. Б 2. Г 3. Б 4. Б. 5. А4, Б3, В2, Г5 6. А5, Б3, В2, Г4 7. Б, Г, В, А 8. В, Д, Е 9. (33°+ 34°)* 111 км = 7437 км (в 1° меридіану — 111 км)


Тема 2

Вхідний тест: 1. Б 2. Б 3. А 4. А 5. А2, Б1, В4, Г3 6. А5, Б4, В3, Г1 7. В, Б, Г, А 8. Б, В, Г

Контрольний тест: 1. А 2. А 3. Б 4. А 5. А2, Б3, В1, Г4 6. А5, Б4, В2, Г1 7. А, В, Б, Г 8. А, Г, Е 9. 30 °С (на кожні 33 м температура підвищується на 1° — 1000: 33= 30°)


Тема 3

Вхідний тест: 1. Б 2.Б 3.Г 4.В 5. А5, Б2, В3, Г1 6. А5, Б2, В1, Г3 7. Г, А, В, Б 8. А, Г, Е 9. t —8°С (на кожний км температура знижується на кожний км на 6°С, а тиск зменшується 100 мм)

Контрольний тест: 1. Б 2. А 3. Б 4. А 5. А2, Б3, В4, Г1 6. А4, Б2, В3, Г5 7. А, В, Г, Б 8. В, Г, Д 9. 67% Якщо 9 г — 100%, то 6 гр. — ? (100*6/9=66,6)


Тема 4

Вхідний тест: 1. Г 2.В 3. А 4. В 5. А5, Б3, В4, Г2 6. А4, Б3, В2, Г1 7. Г, А, Б, В 8. А, В, Е

Контрольний тест: 1. Б 2. В 3. В 4. Г 5. А2, Б4, В1, Г3 6. А3, Б1, В5, Г2 7. В, Б, А, Г 8. В, Г, Е


Тема 5

Вхідний тест: 1.В 2. В 3.В 4. Б 5. А3, Б1, В5, Г4 6. А2, Б1, В4, Г5 7. В, А, Б, Г 8. А,Г, Д

Контрольний тест: 1. В 2.Б 3. Г 4. А 5. А3, Б4, В2, Г2 6. А2, Б4, В3, Г5 7. Б, А, Г, В 8. А, Б, В


Тема 6

Вхідний тест: 1.Б 2.Б 3.В 4. Б 5. А2, Б1, В3, Г4 6. А5, Б1, В2, Г3 7. Б, В, Г, А 8. А, Г, Д

Контрольний тест: 1. А 2.Б 3.Б 4.В 5. А3, Б4, В1, Г2 6. А5, Б4, В3, Г2 7. Г, В, А, Б 8. Б, В, Г


Тема 7

Вхідний тест: 1.А 2. Б 3. А 4. В 5. А2, Б1 , В4, Г3 6. А3, Б4 , В2, Г4 7. Г, В, Б, А 8. Б, Г, Д

Контрольний тест: 1. В 2. А 3. Г 4.В 5. А4, Б5 , В2, Г1 6. А2, Б3, В5, Г1 7. Г, В, Б, А 8. А, Б, В


Тема 8

Вхідний тест: 1. Б 2. А 3. Б 4.А 5. А2, Б4 , В5, Г1 6. А5, Б4, В3, Г2 7. Б, Г, В, А 8. А, Б, Г

Контрольний тест: 1.В 2.А 3.В 4.А 5. А1, Б5, В2, Г3 6. А1, Б3, В4, Г2 7. Б, Г, В, А 8. А, Б, Е


Тема 9

Вхідний тест: 1. В 2.В 3. А 4. Г 5. А3, Б1, В2, Г4 6. А5, Б3, В1, Г2 7. В, А, Б , Г 8. А, Б, В

Контрольний тест: 1. Б 2.Б 3. В 4. Б 5. А5, Б3, В4, Г1 6. А5, Б3, В2, Г1 7. А, Г, В, Б 8. А, Д, Е


Тема 10

Вхідний тест: 1. А 2.А 3. Г 4. Г 5. А2, Б4, В3, Г5 6. А3, Б1, В4, Г2 7. Г, А, В, Б 8. Б, В, Г

Контрольний тест: 1. А 2. Б 3. В 4.А 5. А4, Б1, В5, Г3 6. А3, Б1, В2, Г5 7. А, В, Б, Г 8. А, Г, Е


Тема 11

Вхідний тест: 1.В 2.Б 3. Г 4. Г 5. А4, Б5, В3, Г1 6. А1, Б3, В2, Г5 7. Б, В, А, Г 8. А, В, Г 9. в 1 см — 220 км, в 1 см2 — 48400 км2 х см2 — 603700 км2 х= 12,47 см2

Контрольний тест: 1. А 2. Б 3.А 4.А 5. А3, Б1, В5, Г4 6. А1, Б2, В4, Г3 7. В, А, Г, Б 8. Б, В, Д 9. 2 год 12 хв = 132 хв/4=33° , якщо Лондон має довготу 0°, то обласний центр —33°


Тема 12

Вхідний тест: 1.А 2.Г 3.Г 4.Г 5. А4, Б2, В3, Г1 6. А1, Б2, В 4, Г5 7. А, Б, Г, В 8. А , В, Д

Контрольний тест: 1.А 2.Б 3.А 4.В 5. А1, Б5, В2, Г3 6. А4, Б1, В5, Г3 7. Г, Б, В, А 8. А, В, Г


Тема 13

Вхідний тест: 1.В 2.В 3.В 4.Г 5. А3, Б4, В5, Г2 6. А1, Б4, В5, Г3 7. Б, Г, А, В 8. А, В, Д

Контрольний тест: 1.В 2. В 3.А 4. Б 5. А3, Б1, В2, Г5 6. А4, Б5, В2, Г1 7. В, Б, А, Г 8. Б, В ,Г


Тема 14

Вхідний тест: 1.А 2.Г 3.В 4.А 5. А4, Б2, В5, Г1 6. А2, Б1, В5, Г4 7. В, Г,А, Б 8. Г, Д, Е

Контрольний тест: 1.А 2.В 3.Б 4.А 5. А5, Б1, В4, Г3 6. А4, Б1, В 2, Г3 7. А, В, Б, Г 8. А, Б, В


Тема 15

Вхідний тест: 1.А 2.Г 3.Б 4.В 5. А4, Б2, В3, Г1 6. А1, Б4, В2, Г3 7. Б, В, А, Г 8. В, Г, Е

Контрольний тест: 1.В 2.Б 3.А 4. А 5. А2, Б3, В4, Г5 6. А4, Б2, В3, Г1 7. А, Б, В, Г 8. А. В. Е


Тема 16

Вхідний тест: 1.В 2.А 3.Г 4.А 5. А2, Б4, В1, Г3 6. А1, Б3, В2, Г5 7. Б, В, А, Г 8. Б, В, Г

Контрольний тест: 1. Б 2.В 3.Б 4.Г 5. А5, Б4, В3, Г2 6. А3, Б1, В2, Г4 7. Б, Г, А, В 8. В, Г, Д


Тема 17

Вхідний тест: 1.Г 2.Г 3.А 4.А 5. А1, Б5, В3, Г2. 6. А2, Б5, В4, Г3 7. Б, В, А, Г 8. А. Б. Г

Контрольний тест: 1. А 2. В 3.А 4.Б 5. А2, Б5, В3, Г1 6. А5, Б3, В2, Г1 7. Б, А, Г, В 8. А, Г, Д


Тема 18

Вхідний тест: 1.Г 2.А 3. А 4. А 5. А3, Б4, В5, Г1 6. А4, Б1, В3, Г2 7. Б, А, В ,Г 8. Г, Д, Е

Контрольний тест: 1.В 2.Г 3.Б 4.В 5. А2, Б3, В4, Г5 6. А5, Б4, В2, Г3 7. В, Г, А, Б 8. Б, В, Д


Тема 19

Вхідний тест: 1.В 2.В 3.Г 4.А 5. А2, Б3, В1, Г4 6. А4, Б2, В5, Г3 7. А, Г, Б, В 8. А, В, Е

Контрольний тест: 1.В 2.Г 3.Г 4.А 5. А5, Б2, В4, Г1 6. А4, Б1, В3, Г2 7. Б, А, Г, В 8. А, Б, Д


Тема 20

Вхідний тест: 1.Б 2.В 3.А 4.А 5. А5, Б2, В1, Г4 6. А3, Б2, В1, Г5 7. Б, А, В, Г 8. А, В, Г 9. Сальдо міграції за рік склало 1,25 млн. осіб, або 83,3 % від загального приросту чисельності населення.

Контрольний тест: 1.Б 2.В 3. В 4. В 5. А5, Б3, В4, Г1 6. А5, Б3, В2, Г1 7. Г, Б, В, А 8. Г, Д, Е 9. 82 млн. / 720 тис. осіб = 114 чол/км2


Тема 21

Вхідний тест: 1.А 2.Б 3.А 4.Б 5. А2, Б1, В4, Г5 6. А5, Б1, В2, Г4 7. В, Г, А, Б 8. А, В, Д 9. 1. Число років на яке вистачить ресурсу: 10 млрд. т / 25 млн. т = 400 років 2. На душу населення: 10 млрд. т / 40 млн. осіб = 250 т

Контрольний тест: 1.Б 2.Г 3.Г 4.Б 5. А4, Б5, В2, Г1 6. А1, Б2, В3, Г4 7. Г, А , Б, В 8. А. Б. Е 9. 76,9 років


Тема 22

Вхідний тест: 1.В 2.Б 3.Б 4.Г 5. А5, Б2, В1, Г4 6. А2, Б3, В4, Г1 7. А, Б, В, Г 8. А, Д, Е

Контрольний тест: 1.Г 2.А 3.А 4.Б 5. А1, Б2, В4, Г5 6. А2, Б1, В4, Г5 7. А, В, Б, Г 8. А, Б, Д


Тема 23

Вхідний тест: 1.А 2.Б 3.В 4.А 5. А1, Б3, В4, Г2 6. А4, Б2, В3, Г1 7. Г, А, В, Б 8. А, В, Е

Контрольний тест: 1.Б 2.В 3.Б 4.Б 5. А4, Б2, В1, Г3 6. А2, Б1, В4, Г5 7. А, В, Б, Г 8. А, В, Е


Тема 24

Вхідний тест: 1.А 2.А 3.Б 4.Г 5. А4, Б5, В3, Г2 6. А1, Б2, В3. Г4 7. Б, А, В, Г 8. А, Д, Е

Контрольний тест: 1.А 2.Г 3.Б 4.В 5. А2, Б3, В4, Г5 6. А5, Б2, В1, Г3 7. Г, В, А, Б 8. А, Б, В


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити