Географія - Ґрунтовна підготовка до ЗНО і ДПА

Тема 1. Географія як наука, розвиток географічних досліджень. Способи зображення землі

ЩО ВИВЧАЄ ГЕОГРАФІЯ. ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ. МЕТОДИ ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ.


Географія — комплексна наука, яка вивчає природу Землі, населення та його господарську діяльність. Географія є однією з найдавніших наук світу. Слово «географія» в перекладі з грецької мови означає «землеопис» («гео» — земля, «графо» — пишу). Уперше цю назву застосував до науки про Землю давньогрецький учений Ератосфен у ІІІ ст. до н. е.

Фізична географія вивчає природу Землі, явища та процеси, що відбуваються на ній. Фізична географія поєднує пов’язані між собою науки: землезнавство, геоморфологію, метеорологію, кліматологію, гідрологію, океанологію, ґрунтознавство та ін.

Соціально-економічна географія вивчає населення Землі та його господарську діяльність. До складу соціально-економічної географії також належать різні науки, наприклад, географія населення, географія промисловості, географія сільського господарства та багато інших.

Особливе місце в системі географічних наук посідає картографія — наука про карти, методи їх створення та використання.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити