Географія - Ґрунтовна підготовка до ЗНО і ДПА

Тема 3. АТМОСФЕРА ТА КЛІМАТ

АТМОСФЕРА

Склад та будова атмосфери

Атмосфера — зовнішня повітряна оболонка Землі, яка є сумішшю певної кількості газів та водяної пари. Атмосфера утримується силою тяжіння Землі та обертається разом із нею. Суміш газів атмосфери називають повітрям.

Формування атмосфери Землі тривало протягом мільйонів років. Первісна атмосфера Землі, яка сформувалася завдяки інтенсивній вулканічній діяльності, приблизно складалася з оксиду вуглецю, оксиду сірки, азоту, аміаку та водяної пари. Поява живих організмів, які виробляли кисень, зумовила насичення ним атмосфери.

У наш час газовий склад нижніх шарів атмосфери є майже постійним: 78 % азоту, 21 % кисню, близько 1 % — інші гази, у тому числі вуглекислий (0,035 %) та інертні (аргон, неон, гелій тощо).

Нижньою межею атмосфери умовно вважається поверхня суходолу та Світового океану, хоча повітря проникає і в земну кору, і в воду. Верхньою межею умовно встановлено висоту понад 2000 км. Атмосфера складається з п’яти основних шарів: тропосфери, стратосфери, мезосфери, термосфери та екзосфери.


Будова атмосфери


Назва шару

Характеристика

Тропосфера, 8—18 км

Містить 90 % усього атмосферного повітря. Найщільніший шар атмосфери. У тропосфері формується погода. Із підйомом угору температура повітря зменшується на 6 °С на кожний кілометр

Стратосфера, до 50—55 км. Озоновий шар,

20—25 км

Повітря в стратосфері розріджене та сухе. Із зростанням висоти воно нагрівається до температури приблизно -3 °С. Основний газ у стратосфері — озон (модифікація кисню). Найбільша концентрація озону на висоті 20—25 км. Озоновий шар захищає Землю від шкідливого ультрафіолетового випромінювання Сонця

Мезосфера, до 80—85 км

Має дуже розріджене повітря. Його температура зменшується до -100...110 °С. Мезосфера здатна відбивати радіохвилі, забезпечуючи далекий радіозв’язок на планеті

Термосфера (іоносфера), до 400 км

Сфера дуже розрідженого іонізованого газу. Завдяки поглинанню сонячної радіації температура з висотою підвищується до 1000 °С. У термосфері утворюються полярні сяйва. Іоносфера частково поглинає шкідливе рентгенівське випромінювання Сонця

Екзосфера («Земна корона»), до 1800—2000 км

Сфера розсіяння, із якої гази можуть потрапляти до міжпланетного просто - ру. Має незначний уміст водяної пари та гелію


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити