Географія - Ґрунтовна підготовка до ЗНО і ДПА

Тема 3. АТМОСФЕРА ТА КЛІМАТ

АТМОСФЕРА

Показники стану атмосфери

Вологість повітря

Вологість повітря — кількість водяної пари, яка міститься в повітрі. Основна частина водяної пари утворюється при випаровуванні з поверхні Світового океану. Випаровування — процес надходження в атмосферу водяної пари з поверхні води (снігу, ґрунту, гірських порід, рослинності тощо). Процес, зворотний випаровуванню, — конденсація — перехід водяної пари із газоподібного стану в рідкий. Якщо водяна пара в атмосфері переходить із газоподібного стану в твердий з утворенням кристалів льоду, то такий процес називається сублімацією. Від вмісту в повітрі водяної пари залежить кількість опадів, що випадають на земну поверхню.

Кількість водяної пари в повітрі виражають за допомогою двох показників: абсолютної та відносної вологості.


Показники кількості водяної пари в повітрі


Абсолютна вологість

Відносна вологість

Кількість водяної пари в грамах, що міститься в 1 м3 повітря.

Чим вища температура повітря, тим більшу кількість водяної пари воно може містити (до моменту його повної насиченості)

Відношення кількості водяної пари, що міститься в повітрі, до його максимально можливої кількості за певної температури.

Відносна вологість вимірюється у відсотках і показує міру насиченості повітря водяною парою


Для вимірювання відносної вологості повітря використовують гігрометр.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити