ГЕОГРАФІЯ
Ґрунтовна підготовка до ЗНО і ДПА

Тема 1. Географія як наука, розвиток географічних досліджень. Способи зображення землі

 

ЩО ВИВЧАЄ ГЕОГРАФІЯ. ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ. МЕТОДИ ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ.

 

&Методи географічних досліджень

Загальнонаукові

• Історичний — дослідження об’єктів природи і суспільства у процесі їх розвитку

• Математичний — обробка зібраної географічної інформації за допомогою математичних методів

• Комп’ютерне моделювання — створення та вивчення моделей реальних земних об’єктів та процесів на комп’ютері

• Системний — розгляд складових частин природних систем

• Інші

Суто географічні

• Спостереження за навколишнім середовищем

• Картографічний — вивчення географічних об’єктів і явищ, позначених умовними знаками

• Геофізичний — вивчення земної кори та мантії

• Геохімічний — дослідження руху хімічних речовин у природних комплексах

• Геокосмічний — дослідження розвитку географічної оболонки та великих природних комплексів Землі

• Палеогеографічний — вивчення решток давніх рослин і тварин та ін.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити