Географія - Ґрунтовна підготовка до ЗНО і ДПА

Тема 1. Географія як наука, розвиток географічних досліджень. Способи зображення землі

ЩО ВИВЧАЄ ГЕОГРАФІЯ. ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ. МЕТОДИ ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ.

& Методи географічних досліджень

Загальнонаукові

✵ Історичний — дослідження об’єктів природи і суспільства у процесі їх розвитку

✵ Математичний — обробка зібраної географічної інформації за допомогою математичних методів

✵ Комп’ютерне моделювання — створення та вивчення моделей реальних земних об’єктів та процесів на комп’ютері

✵ Системний — розгляд складових частин природних систем

✵ Інші

Суто географічні

✵ Спостереження за навколишнім середовищем

✵ Картографічний — вивчення географічних об’єктів і явищ, позначених умовними знаками

✵ Геофізичний — вивчення земної кори та мантії

✵ Геохімічний — дослідження руху хімічних речовин у природних комплексах

✵ Геокосмічний — дослідження розвитку географічної оболонки та великих природних комплексів Землі

✵ Палеогеографічний — вивчення решток давніх рослин і тварин та ін.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити