Географія - Ґрунтовна підготовка до ЗНО і ДПА

Тема 1. Географія як наука, розвиток географічних досліджень. Способи зображення землі

ЩО ВИВЧАЄ ГЕОГРАФІЯ. ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ. МЕТОДИ ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ.

Географічне пізнання землі


Увесь час накопичення географічних знань розподіляють на умовні етапи: Давня епоха (до V ст. н. е.), Середньовіччя (V — перша половина XV ст.), епоха Великих географічних відкриттів (друга половина XV—XVІІст.), епоха Нового часу (XVІІ-ХІХ ст.), епоха Сучасних географічних досліджень (від початку XX ст.).

Давня епоха (античні часи)

Найдавнішою відомою подорожжю вважається експедиція, відправлена з Єгипту царицею Хатшепсут 3,5 тис. років тому.

Географія як наука бере свій початок із Давньої Греції та Риму. Греки узагальнили та осмислили географічний матеріал, що залишився від найдавніших цивілізацій, та здійснили багато власних відкриттів. Фундатором давньогрецького природознавства вважають Фалеса Мілетського (VІІ-VІ ст. до н. е.). Він першим, застосовуючи математичні методи, почав вимірювати і визначати положення об’єктів на поверхні Землі. Видатний мандрівник давнини Геродот (480—425 рр. до н. е.) увів поняття «історична географія», вивчав традиції невідомих народів, побував у Скіфії (південних землях України), уперше описав життя і побут скіфів. Відомий філософ Арістотель (384—322 рр. до н. е.) обґрунтував кулястість Землі. «Батько географії» Ератосфен (275—194 рр. до н. е.) першим використав термін «географія», досить точно обчислив довжину великого кола Землі (250 стадій, що відповідає близько 39 тис. км), склав карту світу, використавши географічну сітку, систематизував знання про Землю, накопичені до того часу. Страбон (64/63—23/24 рр. до н. е.) є автором «Географії» у 17 книгах, де наводиться детальний опис усіх відомих на той час земель. Видатний астроном і географ давніх часів Птолемей (90—160 рр. н. е.) систематизував усі відомі на той час географічні знання, обґрунтував геоцентричну систему розвитку Всесвіту, створив знамениту працю «Посібник із географії», склав 26 карт окремих ділянок земної поверхні й одну зведену карту світу.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити