Географія - Ґрунтовна підготовка до ЗНО і ДПА

Тема 5. БІОСФЕРА. ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА. ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ПРИРОДИ ЗЕМЛІ

Вхідний тест


1. Учений, що обґрунтував і розвинув учення про біосферу, перший президент АН України

А В. Докучаєв

Б С. Рудницький

В В. Вернадський

Г Ч. Дарвін


2. Нижня межа біосфери в гідросфері досягає:

А 500 м

Б 8850 м

В 11022 м

Г 6371 км


3. Найродючішими ґрунтами у світі вважаються:

А сірі лісові

Б дерново-підзолисті

В чорноземи

Г каштанові


4. Укажіть закономірність географічної оболонки, яка проявляється в періодичності й повторюваності природних процесів та явищ у часі:

А цілістність

Б ритмічність

В широтна зональність

Г висотна поясність


5. Установіть відповідність між природними зонами та характерною для них рослинністю:

А тундра 1 хвойні (ялина, модрина), листяні (береза, осика)

Б тайга 2 сейба, червоне дерево, дерево какао, хлібне дерево

В пустелі 3 карликова береза, полярна верба, мохи

Г савани 4 баобаб, слонова трава, зонтичні акації

5 верблюжа колючка, кактуси, молочаї


6. Установіть відповідність між типами ґрунтів та їх основними властивостями:

А червоно-жовті фералітні 1 неродючі, часто засолені

Б сірі та бурі пустельні 2 низька родючість, значний вміст заліза та алюмінію

В підзолисті та дерново-підзолисті 3 висока потужність гумусового горизонту, відносно родючі

Г чорноземи 4 відносно родючі

5 потужний гумусовий горизонт, високородючі


7. Установіть послідовність розташування ґрунтів у напрямку від екватора до полюсів:

А чорноземи

Б тундрово-глеєві

В червоно-жовті фералітні

Г арктичні


8. Виберіть із переліку природних зон ті, що лежать у межах помірного поясу:

А степ

Б савана

В тундра

Г тайга

Д лісостеп

Е пустелі


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити