Географія - Ґрунтовна підготовка до ЗНО і ДПА

Тема 5. БІОСФЕРА. ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА. ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ПРИРОДИ ЗЕМЛІ

БІОСФЕРА

Будова біосфери

Біосфера — оболонка Землі, у якій живуть живі організми. Межі біосфери визначаються поширенням живих організмів. Верхня межа біосфери розташована на висоті до 30 км, нижня — у літосфері, на глибині до 4—5 км від поверхні Землі. Таким чином, біосфера включає нижню частину атмосфери, усю гідросферу та верхню частину літосфери.

Уперше термін «біосфера» (сфера життя) запропонував Жан Батист Ламарк на початку ХІХ ст. Учення про біосферу обґрунтував та розвинув перший президент Української академії наук В. Вернадський. Живі організми, включаючись у безперервний кругообіг речовин і енергії, перебувають у постійному зв’язку з неживою природою. Завдяки кругообігу відбувається постійний зв’язок біосфери з атмосферою, гідросферою та літосферою.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити