Географія - Ґрунтовна підготовка до ЗНО і ДПА

Тема 5. БІОСФЕРА. ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА. ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ПРИРОДИ ЗЕМЛІ

БІОСФЕРА

Ґрунти та їх основні типи

Невід’ємним компонентом біосфери є ґрунти, своєрідні посередники між живою та неживою природою. Ґрунт — поверхневий родючий шар земної кори, що утворився внаслідок взаємодії літосфери, атмосфери та біосфери протягом тривалого часу. ґрунти утворюються з пухких гірських порід після появи на них рослинності, тварин та великої кількості мікроорганізмів. Головною властивістю ґрунту є родючість — здатність забезпечувати рослини елементами мінерального живлення та водою. Природна продуктивність ґрунту залежить від наявності в ньому органічної частини — гумусу (перегною), який утворюється внаслідок процесу розкладу й окиснення решток рослин і тварин під впливом мікроорганізмів. Наука, що вивчає ґрунти, їх походження, розвиток, склад, властивості, закономірності поширення, формування і розвиток родючості, раціональне використання, називається ґрунтознавством. Фундатором ґрунтознавства є видатний учений В. Докучаєв. Основними чинниками ґрунтоутворення, за В. Докучаєвим, є гірські (материнські породи), клімат, живі організми, рельєф місцевості і геологічна будова.

Зональне розміщення ґрунтотворних чинників, насамперед клімату та рослинності, визначає й зональне поширення ґрунтів на земній поверхні.


Характеристика основних типів ґрунтів


Назва

Район формування (пояс)

Кліматичні умови

Рослинний покрив

Особливості

Червоно-жовті фералітні

Екваторіальний

Високі температури та висока вологість повітря

Вологі вічнозелені ліси

Низька родючість, значний уміст заліза та алюмінію

Червоно-бурі та червонясто-бурі

Субекваторіальний

Наявність сухого та вологого сезонів

Савани

Малородючі, значний уміст заліза та алюмінію

Сірі та бурі пустельні

Субтропічний

Тропічний

Високі температури, низька вологість повітря

Пустельна

рослинність

Неродючі, часто засолені

Каштанові

Помірний

Недостатнє зволоження

Сухі степи

Висока потужність гумусового горизонту, відносно родючі

Чорноземи

Помірний

Слабо-посушливі умови

Справжні степи

Потужний гумусовий горизонт, висока родючість

Сірі лісові

Помірний

Помірне зволоження

Листяні ліси

Відносно родючі

Підзолисті та дерново-підзолисті

Помірний

Надмірне зволоження

Мішані та хвойні ліси

Відносно родючі

Тундрово-глейові

Субарктичний

Надмірне зволоження, нестача тепла

Тундрова рослинність

Малородючі

Арктичні

Арктичний

Холодно та сухо

Відсутній

Неродючі


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити