Географія - Ґрунтовна підготовка до ЗНО і ДПА

Тема 5. БІОСФЕРА. ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА. ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ПРИРОДИ ЗЕМЛІ

ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА

Географічна оболонка і закономірності її розвитку

Географічна оболонка — цілісна і безперервна оболонка Землі, у межах якої стикаються, взаємопроникають і взаємодіють нижня частина атмосфери, верхня — літосфери, уся гідросфера і вся біосфера. Потужність географічної оболонки становить близько 40 км, однак цей найтонший шар (1 % від усього об’єму Землі), на думку вчених, є найскладнішою частиною нашої планети. Географічна оболонка має низку закономірностей.


Загальні закономірності географічної оболонки


Єдність географічної оболонки, зумовлена взаємозв’язком і взаємозалежністю її складових частин

Зміна одного компонента природи спричинює зміну інших

Ритмічність

Закономірна повторюваність у часі природних процесів і явищ у географічній оболонці

Усе, що в природі вже відбувалося, знову повторюється

Зональність

Закономірна зміна природних компонентів і комплексів, що обумовлена неоднаковою кількістю сонячного тепла

Широтна — у напрямку від екватора до полюсів (на рівнинах)

Висотна — від підніжжя до вершини (у горах)


Усі речовини географічної оболонки перебувають у постійному кругообігу. Саме тому оболонки Землі не руйнуються, виснажившись, а, постійно обмінюючись речовинами й енергією, існують, зумовлюючи безперервний розвиток географічної оболонки.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити