Географія - Ґрунтовна підготовка до ЗНО і ДПА

Тема 5. БІОСФЕРА. ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА. ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ПРИРОДИ ЗЕМЛІ

Контрольний тест


1. Уперше термін «біосфера» (сфера життя) запропонував на початку ХІХ ст. :

А В. Вернадський

Б В. Докучаєв

В Ж.-Б Ламарк

Г С. Рудницький


2. Верхня межа біосфери в атмосфері досягає:

А 8848 м

Б озонового шару

В відкритого космосу

Г екзосфери


3. Зміна властивостей природних компонентів від екватора до полюсів є проявом такої географічної закономірності, як:

А цілісність

Б висотна поясність

В ритмічність

Г широтна зональність


4. Родючість ґрунту більшою мірою залежить від умісту:

А гумусу

Б материнської гірської породи

В мінеральних солей

Г води


5. Установіть відповідність між закономірностями географічної оболонки та їх ознаками:

А цілісність 1 зміна природних комплексів із висотою

Б ритмічність 2 зміна природних комплексів від екватора до полюсів

В широтна зональність 3 взаємозв’язок та взаємодія компонентів географічної оболонки

Г висотна поясність 4 періодичність і повторюваність природних процесів та явищ у часі

5 процес переміщення речовини в природі


6. Установіть відповідність між природними зонами та їх розташуванням:

А савани та рідколісся 1 в екваторіальному кліматичному поясі

Б пустелі та напівпустелі 2 субекваторіальні та тропічні широти

В тайга 3 у помірних широтах

Г арктичні та антарктичні пустелі 4 у тропічних і частково субтропічних широтах

5 полярні широти


7. Розташуйте природні зони у напрямі з півночі на південь:

А тайга

Б тундра

В савани

Г степи


8. Виберіть із переліку ті типи ґрунтів, що характерні для помірного кліматичного поясу:

А каштанові

Б чорноземи

В сірі лісові

Г червоно-жовті фералітні

Д тундрово-глейові

Е бурі пустельні


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити