Географія - Зовнішнє незалежне оцінювання

ЗАГАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ

Географія як наука, розвиток географічних досліджень

Об'єкт та предмет вивчення географії. Місце географічних дисциплін у системі наук

Географія — одна з найдавніших наук, яка спершу мата описовий характер. Тому ще в III ст. до н. е. давньогрецький учений Ератоефен Кіренський запропонував її назву — географія. Це слово складається з двох давньогрецьких коренів: «гео» — земля та «графос» — пишу, тобто «землеопис».

У стародавні часи, коли люди знали лише невелику частину планети, головною метою географії було відкривати й освоювати нові землі, відповідаючи на запитання «де?», «що?». Сьогодні на Землі майже не залишилося недосліджених людиною місць. Тому завдання географії змінилися, і зараз вона відповідає на запитання «як?», «чому?».

Сучасна географія — наука, що вивчає природу Землі, людей, які її населяють, і їхню господарську діяльність. Об’єктом її вивчення є географічна (ландшафтна) оболонка. Це частина Землі, де стикаються і взаємодіють верхня тверда (літосфера) оболонка нашої планети, її повітряна (атмосфера) й водна (гідросфера) оболонки, а також оболонка, у якій зосереджене життя (біосфера). Відповідно за предмет вивчення беруться компоненти географічної оболонки (вода, повітря, рослинний і тваринний світ), певні природні комплекси.

Система географічних наук охоплює чотири групи: 1) природничі, або фізико-географічні; 2) суспільно-географічні — історія географії, топоніміка та економічна географія; 3) картографічні; 4) об’єднані географічні дисципліни — країнознавство, краєзнавство тощо. Деякі з перелічених географічних дисциплін входять частково до систем інших наук (біологічних, геологічних, соціально-економічних та ін.), оскільки між окремими науками не існує чітких меж.

Фізична географія вивчає природу Землі, процеси і явища, які відбуваються на планеті. Її можна розглядати як групу наук, серед яких — землезнавство, метеорологія, геоморфологія, кліматологія.

Соціально-економічна географія вивчає населення Землі та його господарську діяльність. Її предметом є особливості й закономірності просторової (територіальної) організації суспільства як частини географічної оболонки Землі.

Сучасна соціально-економічна географія — це група наук, яка складається з географії населення, промисловості, сільського господарства, транспорту, сфери послуг, культури, політичної географії.

Картографії відведено особливе й почесне місце в системі географічних наук. Картографи складають плани місцевості, топографічні, навчальні й інші карти, досліджують методи їхнього використання.

У межах географічної оболонки відбуваються процеси, які стосуються всіх форм руху. Цим визначається унікальне місце географії в системі наук. Географія є комплексною наукою, що поєднує природознавство і суспільствознавство. Вона взаємодіє, з одного боку, з такими науками, як фізика, хімія, біологія, а з другого — з науками, які вивчають суспільство (історія, економіка, політологія, геополітика, етнографія).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити