Географія - Зовнішнє незалежне оцінювання

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

Природні умови і ресурси України

Рельєф, тектонічна, геологічна будова, мінеральні ресурси

Тектонічні структури, їх будова та рухи

Тектонічні структури — це ділянки земної кори, обмежені глибинними розломами. Розрізняють платформні та складчасті тектонічні структури. Серед платформних тектонічних структур, крім платформ, розрізняють щити, плити та западини. Про щити та западини йшлось у розділі «Загальна географія» (тема «Тектонічні структури. Внутрішні процеси в літосфері»). Западини — це зниження земної поверхні.

Основні риси земної поверхні визначаються особливостями тектонічної будови. Територія України перебуває в межах трьох великих тектонічних структур, різних за віком і будовою: Східноєвропейської давньої платформи, що займає основну територію України; Скіфської молодої платформи, що охоплює рівнинну частину Криму, прилеглу до неї частину шельфу Чорного моря та більшу частину дна Азовського моря; складчастого поясу Карпат і Криму, що являє собою частину Альпійсько- Гімалайського поясу Євразії та утворився під час альпійської епохи горотворення в кайнозойську еру. У рельєфі Східноєвропейській платформі відповідає Східноєвропейська рівнина, а Альпійсько-Гімалайському складчастому поясу — Карпати й гірський Крим.

Ще одна структура займає значно меншу площу: це частина Західноєвропейської платформи, що розташована на крайньому заході України між Карпатською складчастою структурою і західним краєм Східноєвропейської платформи (вузькою смугою простягається в гирлі притоки Дністра — річки Стрий). Вона утворилась після палеозою і вважається молодою.

У межах української частини Східноєвропейської платформи у свою чергу виділяють: Український щит (є найдавнішою геолого-тек- тонічною структурою, його метаморфізованим породам близько 3,5 млрд років), Волино-Подільську, Галицько-Волинську, Дніпровсько-Донецьку, Причорноморську западини, Донецьку складчасту область (давня структура, що утворилась у герцинську епоху горотворення на місці прогину), Воронезький кристалічний масив.

На території України тектонічні структури мають потужність 25—65 км (найбільша потужність у районі Українського щита, найменша — під Чорним морем).

Основні тектонічні структури рівнинної території України

Назва тектонічної структури (форми рельефу, що їй відповідають)

Місце розташування

Особливості, гірські породи

Східноєвропейська давня (докембрійська) платформа


Займає більшу частину Східної та частину Західної Європи. Фундамент виступає на поверхню на Балтійському й Українському щитах

Фундамент платформи розчленований на великі блоки розломами. Характеризується малою інтенсивністю тектонічних рухів, магматичною діяльністю та рівнинним рельєфом

Український кристалічний щит (Придніпровська височина, Приазовська височина, частина Поліської низовини)

Простягнувся через усю територію України з північного заходу на південний схід. Довжина — понад 1000 км, ширина — 250 км, площа — близько 180 тис. км2. Його середня частина піднята, а краї опущені

Півтора мільярди років тому на території, що займає Український щит, розміщувалася гірська країна. До нашого часу збереглася лише її основа, а більша частина щита перекрита палеоген- неогеновими й четвертинними піщано-глинистими відкладеннями. Щит розбитий густою мережею глибинних розломів на окремі блоки, зміщені один щодо іншого. Із ними пов’язана більшість річкових долин. Складений найдавнішими гірськими породами докембрію, їхній вік становить 3,5—4 млрд років (граніти, гнейси, кристалічні сланці, кварцити, лабрадорити, мармур). Деякі з них виходять на денну поверхню в межиріччях (Житомирська область, Приазов’я), показуються в долинах річок

Назва тектонічної структури (форми рельєфу, що їй відповідають)

Місце розташування

Особливості, гірські породи

Волино-Подільська плита (частина Волинської та Подільської височин)

На захід від Українського щита

Кристалічний докембрійський фундамент залягає на глибинах 2—2,5 км. Він укритий шаром більш молодих осадових відкладень.

Глинисті сланці, піщаники, вапняки, мергель, крейда, базальти, конгломерати. Базальти іноді виходять на денну поверхню

Д ні провсь ко-Донецька западина (Придніпровська низовина)

Між Українським щитом та Воронезьким кристалічним масивом

Найглибша на Східноєвропейській платформі. Розташована під осадовими породами на глибині 4—6 км у північній частині й 10—12 км — у південній. Найбільш глибока частина має ширину від 65 км (біля Чернігова) до 140 км (біля Полтави). Западина зазнала тривалого занурення від девону до палеогену включно, що супроводжувалося вулканічною діяльністю. Заповнена осадовими відкладеннями. Із породами девонського й кам’яновугільного періодів пов’язані родовища нафти й газу

Південно- західний схил Воронезького кристалічного масиву (Середньоруська височина)

На північний схід від Дніпровсько-Донецької западини

Докембрійські кристалічні породи залягають на глибині від 150 до 1000 м. В осадових відкладеннях є піски, піщаники, сланці, глини, вапняки, мергель

Донецька складчаста область (Донецька височина)

На південний схід від Дніпровсько-Донецької западини

Виникла в епоху герцинської складчастості (палеозой). Є складною геологічною спорудою, де на поверхню виходять девонські й карбонові (кам’яновугільні) породи. У центральній частині складена потужними (до 18 км) кам’яновугільними й соленосними товщами. Осадові відкладення прорізані численними кварцовими жилами, із якими пов’язані родовища самородного золота, поліметалів і ртуті

Галицько-Волинська западина (Волинська височина)

На захід від Волино-Подільської плити

Докембрійський фундамент опущений на глибину від 3000 до 7000 м. На його поверхні залягають потужні товщі палеозойських, мезозойських і кайнозойських відкладень. Кам’яне вугілля, нафта, сірка, вапняки, мергель

Причорноморська западина (Причорноморська низовина)

На південний захід від Українського щита, на межі Східноєвропейської платформи й Альпійської геосинклінальної області

Докембрійський фундамент залягає тут на глибинах 0,6—

3,2 км, вище нагромадилися палеозойські, мезозойські й кайнозойські відкладення. Поверхня складена осадовими породами морського походження, тому дуже розчленована глибокими (до 100 м) долинами річок і балками.

Заповнена двокілометровою товщею різноманітних континентальних і морських відкладень. Із ними пов’язані нафтогазові родовища

Інші тектонічні структури рівнинної території України

Скіфська платформа (частина Причорноморської низовини, рівнинний Крим)

На південь від Східноєвропейської платформи, між Причорноморською западиною та гірським Кримом

Фундамент сформувався в мезозої. Він залягає на глибинах від 0,5—1,5 км на півдні до 3—6 км на півночі. Частина розташована під Чорним та Азовським морями

Західноєвропейська платформа (рівнинні території)

Вузькою смугою простягається від кордону з Польщею до гирла притоки Дністра — річки Стрию

На території України займає невелику площу між Східноєвропейською платформою та Українськими Карпатами

Сучасна сейсмічна активність України пов’язана із Середземноморським рухомим поясом. У Карпатах і Кримсько-Чорноморському регіоні можливі землетруси силою 6—8 балів за 12-бальною міжнародною шкалою. Останні руйнівні землетруси на території України спостерігалися в 1927 р. їх епіцентри розміщувались в акваторії Чорного моря, на невеликій відстані від південного узбережжя Криму.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити