ГЕОГРАФІЯ ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ 2018

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

Україна та її географічні дослідження

Географічне положення. Формування території України. Загальні відомості про Україну. Рельєф, тектонічна, геологічна будова, мінеральні ресурси

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Укажіть адміністративні одиниці, які належать до нижньої ланки адміністративно-територіального устрою України.

А міста обласного підпорядкування

Б області та АРК

В адміністративні райони

Г міста районного підпорядкування, селища та села

2. У 1932 р. було скасовано окружний поділ і утворені перші:

А райони

Б губернії

В області

Г землі

3. На всій території України діє єдиний поясний час, який відповідає:

А другому годинному поясу

Б нульовому годинному поясу

В першому годинному поясу

Г третьому годинному поясу

4. Укажіть населений пункт, який розташований найближче до нульового меридіана.

А с. Червона Зірка

Б м. Харків

В м. Чоп

Г м. Запоріжжя

5. Укажіть форму рельєфу, яка відповідає Українському кристалічному щиту.

А Придніпровська височина

Б Придніпровська низовина

В Волинська височина

Г Середньоруська височина

6. Укажіть западину, якій у рельєфі відповідає не низовина, а височина.

А Дніпровсько-Донецька

Б Галицько-Волинська

В Причорноморська

Г Прикаспійська

7. У якому періоді сформувалися сучасні риси рельєфу території України?

А юрському

Б кам’яновугільному

В четвертинному

Г ордовицькому

8. Укажіть форму рельєфу, яка НЕ характеризується простяганням із північного заходу на південний схід.

А Подільська височина

Б Придніпровська височина

В Придніпровська низовина

Г Причорноморська низовина

9. До водно-льодовикових форм рельєфу належать:

А ками і ози

Б карстові печери і воронки

В бархани і дюни

Г яри і балки

10. Укажіть район України, для якого характерне засолення внаслідок неправильного зрошення.

А північна частина

Б Карпати

В Поділля

Г південна частина

11. У рельєфі України переважають:

А плоскогір’я

Б височини

В низовини

Г плоскогір’я

12. Подільську і Придніпровську височини відокремлює:

А долина річки Південний Буг

Б долина річки Дністер

В Кримські гори

Г Карпати

13. Укажіть височину з найвищою точкою рівнинної частини України (гора Берда, 515 м).

А Волинська

Б Придніпровська

В Хотинська

Г Приазовська

14. На північному сході в межі України заходять відроги:

А Середньоруської височини

Б Поліської низовини

В Закарпатської низовини

Г Приазовської височини

15. Укажіть тектонічну структуру, яка займає найменшу територію в Україні.

А Скіфська платформа

Б складчастий пояс Карпат і Криму

В Східноєвропейська платформа

Г Західноєвропейська платформа

Завдання на встановлення відповідності

16. Установіть відповідність між тектонічними структурами та корисними копалинами, що залягають у їх межах.

1 Галицько-Волинська западина

2 Дніпровсько-Донецька западина

3 Український кристалічний щит

4 Волино-Подільська плита

А глинисті сланці, пісковики, вапняки, мергель, крейда, торф

Б мідна руда, фосфорити, горючі сланці, будівельні матеріали

В залізні, марганцеві, нікелеві руди, буре вугілля

Г природний газ, нафта, формувальний і кварцовий пісок

Д кам’яне вугілля, нафта, сірка, вапняки, мергель

17. Установіть відповідність між назвами форм рельєфу і буквами, якими вони позначені на картосхемі.

1 Поліська низовина

2 Приазовська височина

5 Подільська височина

4 Придніпровська низовина

18. Установіть відповідність між назвами населених пунктів та їх географічними координатами.

1 с. Грем’яч Чернігівської області

2 м. Харків

3 смт Добровеличківка Кіровоградської області

4 мис Сарич

А 48°23' пн. ш. і 31°10' сх. д.

Б 49°15' пн. ш. і 40°05' сх. д.

В 52°22' пн. ш. і 33°11' сх. д.

Г 44°23' пн. ш. і 33°44' сх. д.

Д 50°00' пн. ш. і 36°13' сх. д.

19. Установіть відповідність між назвами басейнів (родовищ) корисних копалин і буквами, якими вони позначені на картосхемі.

1 Криворізький залізорудний басейн

2 Нікопольський марганцевий басейн

3 Мужіївське родовище золота

4 Побузьке родовище нікелю

Завдання множинного вибору з короткою відповіддю

20. Укажіть три правильні твердження щодо сучасного геологічного розвитку території України.

1 опускаються Кримські гори

2 піднімаються Карпати

3 повільно опускається північне узбережжя Азовського моря

4 піднімається узбережжя Чорного моря в районі ПБК

5 відбуваються інтенсивні ерозійні процеси в долинах річок

6 відбуваються утворення складок в районі Донецького кряжа

7 опускається територія Придніпровської низовини

21. Укажіть три особливості економіко-географічного положення України.

1 територія країни має сприятливі кліматичні умови для розвитку сільського господарства

2 на кордонах країни існують природні бар’єри, які перешкоджають створенню транспортних коридорів для переміщення вантажів та пасажирів

3 країна має протяжну й досить порізану берегову лінію, що сприяє розвитку морського транспорту й рибальства

4 країна віддалена від міжнародних шляхів сполучення

5 через її територію проходять транзитом такі види вантажів, як природний газ, нафта, метал із Росії до Центральної та Західної Європи

6 країна межує виключно із членами ЄС

7 найбільш тісні економічні стосунки підтримуються з Молдовою

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити