Географія - Зовнішнє незалежне оцінювання

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

Україна та її географічні дослідження

Географічне положення. Формування території України. Загальні відомості про Україну. Рельєф, тектонічна, геологічна будова, мінеральні ресурси

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Укажіть адміністративні одиниці, які належать до нижньої ланки адміністративно-територіального устрою України.

А міста обласного підпорядкування

Б області та АРК

В адміністративні райони

Г міста районного підпорядкування, селища та села

2. У 1932 р. було скасовано окружний поділ і утворені перші:

А райони

Б губернії

В області

Г землі

3. На всій території України діє єдиний поясний час, який відповідає:

А другому годинному поясу

Б нульовому годинному поясу

В першому годинному поясу

Г третьому годинному поясу

4. Укажіть населений пункт, який розташований найближче до нульового меридіана.

А с. Червона Зірка

Б м. Харків

В м. Чоп

Г м. Запоріжжя

5. Укажіть форму рельєфу, яка відповідає Українському кристалічному щиту.

А Придніпровська височина

Б Придніпровська низовина

В Волинська височина

Г Середньоруська височина

6. Укажіть западину, якій у рельєфі відповідає не низовина, а височина.

А Дніпровсько-Донецька

Б Галицько-Волинська

В Причорноморська

Г Прикаспійська

7. У якому періоді сформувалися сучасні риси рельєфу території України?

А юрському

Б кам’яновугільному

В четвертинному

Г ордовицькому

8. Укажіть форму рельєфу, яка НЕ характеризується простяганням із північного заходу на південний схід.

А Подільська височина

Б Придніпровська височина

В Придніпровська низовина

Г Причорноморська низовина

9. До водно-льодовикових форм рельєфу належать:

А ками і ози

Б карстові печери і воронки

В бархани і дюни

Г яри і балки

10. Укажіть район України, для якого характерне засолення внаслідок неправильного зрошення.

А північна частина

Б Карпати

В Поділля

Г південна частина

11. У рельєфі України переважають:

А плоскогір’я

Б височини

В низовини

Г плоскогір’я

12. Подільську і Придніпровську височини відокремлює:

А долина річки Південний Буг

Б долина річки Дністер

В Кримські гори

Г Карпати

13. Укажіть височину з найвищою точкою рівнинної частини України (гора Берда, 515 м).

А Волинська

Б Придніпровська

В Хотинська

Г Приазовська

14. На північному сході в межі України заходять відроги:

А Середньоруської височини

Б Поліської низовини

В Закарпатської низовини

Г Приазовської височини

15. Укажіть тектонічну структуру, яка займає найменшу територію в Україні.

А Скіфська платформа

Б складчастий пояс Карпат і Криму

В Східноєвропейська платформа

Г Західноєвропейська платформа

Завдання на встановлення відповідності

16. Установіть відповідність між тектонічними структурами та корисними копалинами, що залягають у їх межах.

1 Галицько-Волинська западина

2 Дніпровсько-Донецька западина

3 Український кристалічний щит

4 Волино-Подільська плита

А глинисті сланці, пісковики, вапняки, мергель, крейда, торф

Б мідна руда, фосфорити, горючі сланці, будівельні матеріали

В залізні, марганцеві, нікелеві руди, буре вугілля

Г природний газ, нафта, формувальний і кварцовий пісок

Д кам’яне вугілля, нафта, сірка, вапняки, мергель

17. Установіть відповідність між назвами форм рельєфу і буквами, якими вони позначені на картосхемі.

1 Поліська низовина

2 Приазовська височина

5 Подільська височина

4 Придніпровська низовина

18. Установіть відповідність між назвами населених пунктів та їх географічними координатами.

1 с. Грем’яч Чернігівської області

2 м. Харків

3 смт Добровеличківка Кіровоградської області

4 мис Сарич

А 48°23' пн. ш. і 31°10' сх. д.

Б 49°15' пн. ш. і 40°05' сх. д.

В 52°22' пн. ш. і 33°11' сх. д.

Г 44°23' пн. ш. і 33°44' сх. д.

Д 50°00' пн. ш. і 36°13' сх. д.

19. Установіть відповідність між назвами басейнів (родовищ) корисних копалин і буквами, якими вони позначені на картосхемі.

1 Криворізький залізорудний басейн

2 Нікопольський марганцевий басейн

3 Мужіївське родовище золота

4 Побузьке родовище нікелю

Завдання множинного вибору з короткою відповіддю

20. Укажіть три правильні твердження щодо сучасного геологічного розвитку території України.

1 опускаються Кримські гори

2 піднімаються Карпати

3 повільно опускається північне узбережжя Азовського моря

4 піднімається узбережжя Чорного моря в районі ПБК

5 відбуваються інтенсивні ерозійні процеси в долинах річок

6 відбуваються утворення складок в районі Донецького кряжа

7 опускається територія Придніпровської низовини

21. Укажіть три особливості економіко-географічного положення України.

1 територія країни має сприятливі кліматичні умови для розвитку сільського господарства

2 на кордонах країни існують природні бар’єри, які перешкоджають створенню транспортних коридорів для переміщення вантажів та пасажирів

3 країна має протяжну й досить порізану берегову лінію, що сприяє розвитку морського транспорту й рибальства

4 країна віддалена від міжнародних шляхів сполучення

5 через її територію проходять транзитом такі види вантажів, як природний газ, нафта, метал із Росії до Центральної та Західної Європи

6 країна межує виключно із членами ЄС

7 найбільш тісні економічні стосунки підтримуються з Молдовою


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити