Географія - Зовнішнє незалежне оцінювання

ЗАГАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ

Способи зображення Землі

Визначення абсолютної та відносної висоти місцевості, глибини морів і океанів

На поверхні Землі є рівні, підвищені та знижені ділянки. Це створює певні труднощі під час будівництва, роботи транспорту, у сільському господарстві. Тому при проведенні проектних робіт важливо знати, на яку відстань одна точка земної поверхні по вертикалі перевищує іншу. Ця відстань називається відносною висотою. Слово "відносна" означає, що цю висоту вимірюють щодо довільного рівня, узятого за позначку 0 м.

На плані та карті вказують абсолютну висоту. Це відстань по вертикалі від середнього рівня Світового океану до певної точки. Для її визначення необхідно висоти точок, розташованих на суходолі, співвіднести з рівнем Світового океану, узятим за позначку 0 м.

На плані місцевості й топографічній карті для позначення висот, а отже, для зображення рельєфу використовуються горизонталі (ізогіпси) — умовні лінії, які з’єднують точки з однаковою абсолютною висотою. Ці лінії проведені через певну кількість метрів, наприклад 5, 10 або 20. Інформація про це наводиться поруч із рамкою плану (карти), крім того, у розривах горизонталей може бути зазначена абсолютна висота точок, розташованих на ній.

За горизонталями можна визначити: наскільки рівна зображена місцевість; яка її висота; де підняття або спуск; де крутий, а де пологий схил пагорба або балки. Наприклад, якщо

схил дуже стрімкий, то горизонталі будуть проведені близько одна до одної, а якщо пологий — між горизонталями буде велика відстань.

Горизонталями виділяються як підвищення, наприклад пагорб, так і зниження, наприклад западина. Про конкретний різновид рельєфу можна довідатися за бергштрихами — короткими рисками, що вільним кінцем указують напрямок схилу. Так, при зображенні западини ці риски-покажчики будуть спрямовані всередину форми рельєфу, що окреслена горизонталями.

На дрібномасштабних навчальних фізичних картах півкуль горизонталі можуть з’єднувати точки з абсолютною висотою 0, 200, 500, 2000 м і більше. Проміжки між горизонталями розфарбовують методом пошарового фарбування відповідно до шкали висот, яка розташована поруч із рамкою карти.

У районах Землі, зайнятих Світовим океаном і великими озерами, на карті проведені ізобати, які з’єднують точки з однаковими глибинами. По суті, це ті самі горизонталі, але вони показують не висоти, а глибини і відображають рельєф дна океанів, морів і озер. У навчальних картах вони можуть з’єднувати точки з глибиною 200, 2000, 4000 м і більше. Відповідно до шкали глибин кожному проміжку між горизонталями відповідає свій відтінок кольору від блакитного до синього.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити