Географія - Зовнішнє незалежне оцінювання

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

Кліматичні умови та ресурси - Внутрішні води та водні ресурси

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Укажіть повітряні маси, які переважають на території України.

А арктичні

Б помірні

В тропічні

Г взимку — арктичні, влітку — помірні

2. У який період найчастіше спостерігаються циклони?

А від листопада до березня

Б від березня до червня

В улітку

Г від червня до листопада

3. Укажіть основну причину того, що січневі ізотерми мають напрямок, близький до меридіонального.

А особливості рельєфу України

Б вплив снігового покриву

В посилення циклонічної діяльності

Г переважання східних вітрів

4. У якому напрямку на рівнинній території зменшується кількість опадів?

А із північного заходу й півночі на південь і південний схід

Б із півдня і південного сходу на північний захід й північ

В із південного заходу на північ

Г із півдня на північ

5. На більшій частині України переважає континентальний тип річного ходу опадів, для якого характерні:

А зимовий максимум і літній мінімум

Б осінній максимум і зимовий мінімум

В літній максимум і зимовий мінімум

Г рівномірне випадіння впродовж року

6. З усіх небезпечних метеорологічних явищ в Україні найчастіше трапляються:

А тумани

Б сильні зливи

В ожеледі

Г заморозки

7. Укажіть, яким коефіцієнтом не характеризується насиченість території водними об’єктами.

А коефіцієнт густоти річкової мережі

Б коефіцієнт зволоженості

В коефіцієнт заболоченості

Г коефіцієнт озерності

8. До поверхневих вод належать:

А канали і водосховища

Б річки, озера і болота

В річки, озера, канали, водосховища і підземні води

Г усі води, які течуть (водотоки) або збираються на поверхні землі (водойми) і розташовані в межах території певної держави

9. Річки басейну якого моря відсутні в Україні?

А Північного

Б Балтійського

В Чорного

Г Азовського

10. Укажіть правильне твердження щодо живлення і режиму річок України.

А основну частку води отримують за рахунок підземних вод

Б для більшості добре виражена весняна повінь, а також зимова й літня межень

В особливості режиму гірських річок зумовлені таненням льодовиків

Г рівнинні річки характеризуються паводковим режимом

11. Найбільш заболоченою є територія:

А лісостепу

Б Карпат

В Полісся

Г степу

12. Укажіть райони України з найбільшою кількістю озер.

А північ лісостепу, Поділля, східна частина Полісся

Б пониззя Дунаю, узбережжя Чорного й Азовського морів, західна частина Полісся

В Львівська і Закарпатська області

Г Сумська і Харківська області

13. Основні причини несприятливих гідрологічних явищ:

А сильний град, штормові вітри, надмірне вирубування лісів

Б сильні морози взимку, високі температури влітку

В сильні зливові дощі, раптове потепління взимку, надмірне вирубування лісів на схилах гір

Г суховії, пилові бурі

14. Якою цифрою на картосхемі позначено Молочний лиман?

А 1

Б 2

В З

Г 4

Завдання на встановлення відповідності

15. Установіть відповідність між назвами річок та їхніми особливостями.

1 Сіверський Донець

2 Дунай

3 Дністер

4 Південний Буг

А лише незначна частина басейну цієї річки розташована в межах України; впадає в Чорне море, утворюючи дельту

Б це єдина з найбільших річок, яка повністю збирає свої води з території України

В бере початок у Карпатах на схилі гори Розлуч; між Подільською і Передкарпатською височинами долина річки набуває каньйоноподібної форми

Г найбільша притока Дону

Д річка забезпечує водою 2/3 території країни

16. Установіть відповідність між назвами гідрологічних об’єктів і буквами, якими вони позначені на картосхемі.

1 Дніпродзержинське водосховище

2 річка Західний Буг

3 головний Каховський магістральний канал

4 Печенізьке водосховище

17. Установіть відповідність між назвами озер і їхніми особливостями.

1 Світязь, Пулемецьке

2 Липовецьке, Синє, Ворочівське

3 озера Кримських гір

4 Ялпуг, Кугурлай, Кагул

А озера Українських Карпат, що мають вулканічне походження

В належать до Шацьких озер

В дельтові озера

Г мають тектонічне походження

Д мають переважно карстове походження

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

18. Ресурси місцевого стоку поверхневих вод України становлять 50 км3, ще 159 км3 води проходить транзитом. Обчисліть частку місцевого стоку в ресурсах поверхневих вод України.

Завдання множинного вибору з короткою відповіддю

19. Укажіть правильні твердження щодо ролі боліт у природі.

1 знижують вологість

2 сприяють підвищенню температури повітря

3 забезпечують рівномірний стік річок

4 регулюють рівень ґрунтових вод

5 сприяють розвитку лісової рослинності

6 очищують воду

7 забезпечують можливості міграції тварин

20. Укажіть три правильні твердження щодо підземних вод України.

1 загальні запаси перевищують 40 км3 на рік

2 всі підземні води придатні для задоволення потреб населення у питній воді

3 до найбільших артезіанських басейнів належать Дніпровсько-Донецький, Передкарпатський і Приазовський

4 на використанні лікувальних підземних вод базуються такі бальнеологічні курорти, як Трускавець, Моршин, Миргород, Бермінводи

5 найчастіше підземні води виходять на земну поверхню у вигляді потужних джерел на Поділлі

6 прісні води залягають на глибинах 300—400 м у північних регіонах України і 100—150 м — у південних

7 до найбільших артезіанських басейнів належать Дніпровсько-Донецький, Волино-Подільський і Причорноморський


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити