Географія - Зовнішнє незалежне оцінювання

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

Природні комплекси України

Господарська характеристика природних зон, проблеми використання природних ресурсів й охорони природи

Господарська діяльність у зоні мішаних і широколистих лісів: природні умови сприятливі для вирощування жита, картоплі, гречки, льону. Середня розораність Полісся — понад 30 %, а ділянки середньопідзолистих (досить родючих) ґрунтів розорані на 80 %. Луки займають 10 % території. Активне знищення лісів унаслідок господарської діяльності людини розпочалося на заході України в ХМ ст., а на Поліссі — у XIX ст.

Для збереження ландшафтів Полісся, лісової і болотної рослинності в підзоні мішаних лісів організовано природоохоронні території: природні заповідники — Поліський, Рівненський; національні природні парки Шацький, Деснянсько-Старогутський, Дніпровсько-Тетерівське заповідне лісомисливське господарство. Зокрема, у Поліському і Рівненському природних заповідниках вивчають і охороняють лісові та болотно-торфові масиви. У Поліському заповіднику здійснюють спостереження за станом довкілля в умовах значного радіоактивного забруднення території після аварії на Чорнобильській АЕС. У Деснянсько-Старогутському національному парку охороняють заболочені лісові масиви та заплавні луки й озера.

Господарська діяльність у зоні лісостепу: природні умови сприятливі для вирощування пшениці, кукурудзи, гречки, цукрового буряку й багатьох інших культур. Територія лісостепової зони освоєна дуже давно. Саме на межі лісу і степу були найкращі умови для життя людей. Тому ландшафти лісостепу сильно змінені: за останні століття лісистість зменшилася від 50 до 12 %. Середня розораність лісостепу становить 75 %, на Лівобережжі — до 90 %.

Приклади природоохоронних територій: природні заповідники: Недобори, Розточчя, Канівський; національні природні парки: Подільські Товтри, Яворівський, Галицький, Ічнянський, Гомільшанські ліси.

Ландшафти, характерні для підзони широколистих лісів, охороняються у природному заповіднику Розточчя і національному парку Яворівський. Там оберігають ділянки так званих середньоєвропейських лісів із бука і дуба. Канівський природний заповідник — один із найдавніших в Україні. Він охоплює яри й пагорби на правому березі Дніпра та дніпровські острови. Важливими об’єктами заповідника є геологічні утворення, грабовий ліс та Чернеча гора, що здіймається на 100 м над Дніпром і відома як Тарасова гора. Для збереження лісових ландшафтів створено два національні природні парки — Ічнянський (Чернігівська область) та Гомільшанські ліси (Харківська область).

Господарська діяльність у степовій зоні: природні умови сприятливі для вирощування пшениці, кукурудзи, соняшнику, баштанних, овочевих і багатьох інших культур. Найбільш інтенсивне освоєння степу відбулося в XIX— XX ст. Суцільне розорювання цілинних земель (орні землі становлять майже 90 %) призвело до знищення природної степової рослинності та збіднення тваринного світу. Зараз під ріллею зайнято 75 % усієї площі. Розвинені садівництво й виноградарство.

Приклади природоохоронних територій: біосферні заповідники: Асканія-Нова, Дунайський, Карпатський, Чорноморський; національні природні парки: Святі гори, Азово-Сиваський, Великий Луг; природні заповідники: Єланецький степ, Український степовий, Луганський, Дніпровсько-Орільський.

У біосферному заповіднику Асканія-Нова охороняється єдина в Європі ділянка типчаково-ковилового степу, де росте понад 400 видів рослин, серед яких більш ніж 40 видів — ендеміки. Карпатський біосферний заповідник розташований на південно-західному макросхилі Українських Карпат. Тут представлений весь спектр висотної поясності Українських Карпат. Наявні низинні заплавні луки, передгірні дібровні, низько- і середньогірні ландшафти з буковими, мішаними і смерековими лісами, сосново-вільховим криволіссям, субальпійськими луками, скелями, осипищами. У Дунайському біосферному заповіднику охороняють водно-болотні угіддя дельти Дунаю, де мешкає половина всіх видів птахів України. Чорноморський біосферний заповідник розташований між Дніпровським лиманом і Тендрівською Косою. Основне його завдання — охорона південностепових ландшафтів, птахів, які тут зимують. Український степовий заповідник охоплює у степовій зоні три відділення, де збереглися різні види степів: від лучних до різнотравно-типчаково-ковилових. Тільки у Хомутівському степу налічується 12 видів ковили.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити