Географія - Зовнішнє незалежне оцінювання

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

Природні комплекси України

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Синонімом природно-територіального комплексу є поняття:

А природна зона

Б фізико-географічна зона

В географічний ландшафт

Г кліматичний пояс

2. Для природно-територіального комплексу характерна:

А однакова кількість опадів

Б подібність у видах господарської діяльності людини

В подібність внутрішньої будови і зовнішнього вигляду

Г однакова річна амплітуда температур

3. Укажіть одиницю, яка не належить до класифікації ландшафтів.

А підтип

Б пояс

В клас

Г тип

4. Укажіть, у яких частинах території України переважають лісові ландшафти.

А захід і північ

Б схід і центр

В південь і схід

Г північний схід і центр

5. В Україні є два класи ландшафтів:

А рівнинні східноєвропейські та західноєвропейські

Б карпатські та кримські

В рівнинні східноєвропейські та гірські (карпатські та кримські)

Г рівнинні європейські та гірські (альпійські)

6. Укажіть, за якою ознакою виділяються типи ландшафтів.

А підтипи ґрунтів і підкласи рослинних формацій

Б типи ґрунтів і класи рослинних формацій

В морфоструктури макрорельєфу

Г морфоструктури мегарельєфу

7. Укажіть, яку підзону не виділяють у зоні степів території України.

А північностепова

Б південностепова

В середньостепова

Г східностепова

8. Укажіть правильне твердження щодо фізико-географічної провінції (краю).

А це частина кліматичного поясу

Б на рівнині виділяється за морфоструктурними особливостями рельєфу й континентальністю клімату

В у горах виділяється за характером випадіння опадів

Г у її складі виділяються зони

9. Укажіть неправильне твердження щодо фізико-географічного району.

А це нижча одиниця районування

Б у його межах переважає один вид ландшафту

В у ландшафті фізико-географічного району виділяються урочища і фації

Г у межах фізико-географічного району виділяються області

10. Укажіть характерну рису лісостепу.

А густота річкової мережі зменшується зі сходу на захід

Б клімат помірно континентальний із достатньою та постійною вологістю на заході й нестійкою — на сході

В із природної рослинності переважають хвойні ліси

Г із несприятливих процесів і явищ найбільш характерна заболоченість

11. У Поліському і Рівненському природних заповідниках вивчають і охороняють:

А степові масиви

Б лісові та болотно-торфові масиви

В гірські та лучні масиви

Г заплавні луки і озера

12. До біосферних заповідників належить:

А Асканія-Нова

Б Єланецький Степ

В Дніпровсько-Орільський

Г Великий Луг

13. У якому природно-територіальному комплексі сума температур вище за +10°С е найбільшою?

А південностепова підзона

Б мішані ліси

В лісостеп

Г північностепова підзона

14. Укажіть, якою цифрою на картосхемі позначена Середньоруська лісостепова фізико-географічна провінція.

А 1

Б 2

В З

Г 4

Завдання на встановлення відповідності

15. Установіть відповідність між біосферними заповідниками та їхніми особливостями.

1 Карпатський

2 Асканія-Нова

3 Чорноморський

4 Дунайський

А охоплює у степовій зоні три відділення, де збереглися різні види степів: від лучних до різнотравно-типчаково-ковилових

Б наявні передгірні дібровні, низько- і середньогірні ландшафти з буковими, мішаними і смерековими лісами

В тут охороняється єдина в Європі ділянка типчаково-ковилового степу, де росте понад 400 видів рослин, серед яких більш ніж 40 видів є ендеміками

Г тут охороняються водно-болотні угіддя, де мешкає половина всіх видів птахів України

Д основне його завдання — охорона південностепових ландшафтів, птахів, які тут зимують

16. Установіть відповідність між одиницями класифікації ландшафтів і їх прикладами на території України.

1 підтип

2 клас

3 тип

4 підклас

А гірські карпатські

Б рівнинні

В лісостеп

Г південностепова підзона степу

Д морські прибережні

17. Установіть відповідність між назвами природоохоронних територій та буквами, якими позначене їх розташування на картосхемі.

1 національний природний парк Подільські Товтри

2 національний природний парк Гомільшанські ліси

3 заповідник Розточчя

4 національний природний парк Азово-Сиваський

Завдання множинного вибору з короткою відповіддю

18. Укажіть основні види господарської діяльності, які найбільше вплинули на природу України в XVI—XIX ст.

1 знищення лісів

2 різке зростання міського будівництва

3 прокладання шляхів

4 різке зростання обсягів видобутку корисних копалин

5 осушення боліт

6 сільськогосподарське освоєння земель

7 будівництво водосховищ

19. Укажіть три найзагальніші ознаки, за якими відрізняються провінції зони мішаних і широколистих лісів.

1 із заходу на схід зменшується абсолютна і відносна вологість повітря і ґрунтів

2 із заходу на схід підвищуються зимові температури

3 із заходу на схід зменшується заболоченість території

4 із заходу на схід зменшуються площі орних земель

5 із заходу на схід збільшується континентальність клімату 6 із заходу на схід збільшується кількість опадів

7 із заходу на схід збільшується лісистість


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити