Географія - Зовнішнє незалежне оцінювання

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

Використання природних умов і ресурсів та їх охорона

Геоекологічна ситуація

Геоекологічна ситуація. Основні забруднювачі навколишнього середовища. Вплив геоекологічної ситуації на населення

Оскільки екологічні проблеми стосуються всіх оболонок Землі й мають просторові відмінності, то їхнім вивченням займається окрема галузь географії — геоекологія.

Україна належить до країн із високим господарським освоєнням території, а геоекологічна ситуація оцінюється як кризова. Так, у нас одна з найвищих у світі часток ріллі в загальному земельному фонді — близько 57 % (33,3 млн га). При цьому характерна висока концентрація підприємств в окремих районах, де створені великі промислові комплекси. Це обумовило інтенсивне споживання енергоносіїв, рудних корисних копалин і води, призвело до високого рівня забруднення компонентів природи.

Найбільшими забруднювачами атмосферного повітря є підприємства важкої індустрії. На електроенергетику припадає близько 32 % забруднень, на металургійні підприємства — 28 %, на вугільну галузь — 23 %, на нафто-, газовидобувну й нафтопереробну промисловість — 4 %.

Головним джерелом надходження важких металів є кольорова металургія. Підприємства хімічної промисловості забруднюють навколишнє середовище сірчаним ангідридом, оксидами азоту. Великим джерелом забруднення атмосфери є автомобільний транспорт.

У житлово-комунальному господарстві основними джерелами забруднення повітря є підприємства з виробництва дорожних будівельних матеріалів та котельні теплового господарства. Вони викидають в атмосферу значну кількість золи, оксидів вуглецю, сірки, азоту; скидають у каналізацію хімічні сполуки, що утворилися внаслідок реагентної обробки води, яка використовується в системах теплопостачання.

Повітряний басейн України найбільше забруднений викидами, які містять: бензапірен (максимальне перевищення в Маріуполі та Донецьку), фенол (у Донецьку та Єнакієвому), оксиди азоту (у Донецьку та Єнакієвому), аміак (у Донецьку й Горлівці).

Найбільш характерними видами забруднення ґрунту є мінеральні добрива й отрутохімікати. Найбільша забрудненість ґрунтів мінеральними добривами і пестицидами спостерігається в Закарпатській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій областях і в Автономній республіці Крим. Зовсім по-іншому виглядає забрудненість техногенними речовинами (без радіонуклідів), її максимальні показники в Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Київській та Чернівецькій областях.

Антропогенні зміни земель, пов’язані з видобутком корисних копалин, найбільш значні в Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій областях. Найбільш сприятлива ситуація в Закарпатській, Івано-Франківській, Волинській та Рівненській областях.

Розвитком гірничодобувної промисловості, у першу чергу розробкою родовищ вугілля, природного газу, нафти, сірки, ртуті, калійних і кам’яних солей, сировини для будівельної індустрії, зумовлене зниження сейсмічної стійкості території і несучої здатності гірських порід. Найбільшою мірою це проявляється у Донбасі, Придніпров’ї та Прикарпатті.

За ступенем забруднення виділяють: екологічні катастрофи, надзвичайно забруднені, дуже забруднені, забруднені, помірно забруднені й умовно чисті. До умовно чистих територій належать майже увесь північний схил Українських Карпат, Шацьке заозер’я, південна Волинь на межі Рівненщини та Тернопільщини, Придніпров’я на межі Черкаської та Полтавської областей, північ Сумщини і Чернігівщини, центральне Поділля і деякі ареали в Гірському Криму, загалом близько 30 тис. км2, тобто 8,3 % площі України. Помірно забрудненими є території заходу України (без Полісся) і майже увесь північний схід. Ці території становлять майже 150 тис. км2, тобто приблизно 24 % площі України.

Забруднені території переважають на півночі Одеської, Миколаївської та Херсонської областей, на частині Запорізько-Донецького Приазов’я.

Дуже забруднені (117 тис. км2) і надзвичайно забруднені (61 тис. км2) території разом узяті займають майже третину площі республіки (29,5 %). Виділяються чотири великих ареали цього забруднення: Полісся, середнє Придніпров’я, Донбас і Південь, а також кілька середніх: північна Буковина (без гірської частини), південно-східне Поділля, південна частина Київської та Черкаської областей, центральна Полтавщина.

До території екологічної катастрофи, що становить 7,4 тис. км2 (понад 1 % площі України), належать 30-кілометрова зона Чорнобильської ЛЕС, а також причорноморські райони інтенсивного зрошення. В останніх забрудненість вод перевищує нормативну у 1,5—4,5, а ґрунтів у 10 і більше разів. Це райони півдня Херсонської області та найпівнічнішої смуги Криму.

Практично всі поверхневі води України забруднені промисловими, побутовими, сільськогосподарськими стоками.

До найважливіших законодавчих актів, які регулюють використання землі, належать: Земельний кодекс України, Закон України «Про державний контроль за використанням та охороною земель», Закон України «Про охорону земель».

Використання та охорона вод регулюється Водним кодексом України.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити