Географія - Зовнішнє незалежне оцінювання

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

Використання природних умов і ресурсів та їх охорона

Національна екологічна мережа. Моніторинг навколишнього середовища

В Україні створюється Національна екологічна мережа, яка буде складовою Всеєвропейської екомережі. Екологічна мережа — це єдина просторова система, яка утворюється з метою покращення умов для формування здорового довкілля, підвищення природно-ресурсного потенціалу території України, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, забезпечення природних шляхів міграції та поширення видів рослин і тварин.

Згідно із Законом України < Про загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000 2015 роки» до основних структурних елементів екологічної мережі зараховують: території та об’єкти природно-заповідного фонду як основні природні елементи екологічної мережі; водні об’єкти (ділянки моря, озера, водосховища, річки), водно-болотні угіддя, водоохоронні зони, прибережні захисні смуги, смуги відведення, берегові смуги водних шляхів і зони санітарної охорони, що утворюють відповідні басейнові системи; ліси; інші природні території (ділянки степової рослинності, луки, пасовища, кам’яні розсипи, піски, солончаки тощо).

Із метою забезпечення поєднання національної екомережі з екомережами суміжних країн, які входять до Всеєвропейської екомережі, здійснювалися заходи щодо створення спільних транскордонних елементів, зокрема щодо створення транскордонних біосферних резерватів у басейні річки Тиса (Україна—Угорщина), у Мармароських Карпатах (Україна—Румунія), у басейні річки Дністер (Україна—Молдова), у басейнах річок Сіверський Донець і Десна (Україна—Росія) та у басейні річки Прип’ять (Україна—Білорусь).

Велике значення для охорони навколишнього середовища має моніторинг навколишнього середовища, під яким розуміють сукупність спостережень за визначеними компонентами біосфери, що спеціальним чином організовані в просторі та часі. Він передбачає використання комплексу методів екологічного прогнозування, визначення ступеня антропогенного впливу на навколишнє середовище, виявлення чинників і джерел цього впливу.

Так, моніторинг стану екологічної мережі передбачає спостереження за змінами компонентів довкілля для своєчасного виявлення негативних тенденцій у стані мережі. Основною метою моніторингу є оптимізація відносин людини з природою та екологічна орієнтація господарської діяльності. Мета державного моніторингу поверхневих вод — збір, обробка та аналіз інформації про їх стан.

У системі екологічного моніторингу, що здійснюється в Україні, розрізняють три рівні: глобальний, регіональний і локальний. Вони здійснюються за довгостроковою Державною програмою, яка визначає спільні дії відомчих органів державної виконавчої влади, підприємств, організацій та установ. Основну роль відіграє Міністерство екології та природних ресурсів України. Реальні моніторингові спостереження також проводять Національна академія наук України, Державний

комітет природних ресурсів, Держводгосп України, Міністерство охорони здоров’я України, Держлісгосп України.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити