Географія - Зовнішнє незалежне оцінювання

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ

Вступ. Населення

Економічна та соціальна географія як наука

Предмет економічної та соціальної географії

Предметом соціально-економічної географії є особливості й закономірності просторової (територіальної) організації суспільства як частини географічної оболонки Землі. Економічна географія досліджує склад і структуру населення, систему розселення й трудові ресурси держави, розвиток і особливості розміщення галузей господарства та проблеми, пов’язані з їхнім впливом на навколишнє середовище. Соціальна географія вивчає умови життя та діяльності населення в різних сферах, зокрема трудовій, побутовій, духовній. Економічна і соціальна географія тісно пов’язані між собою, тому їх поєднують у соціально-економічну географію. На перетині економічної і соціальної географії перебувають «географія сфери послуг», «географія науки і освіти», «географія трудових ресурсів» та «рекреаційна географія».

Економічна та соціальна географія в системі географічних наук

У системі географічних наук економічна та соціальна географія займає місце одного з основних розділів у складі суспільної географії та тісно пов’язана з іншими розділами, в першу чергу з фізичною географією і картографією. Разом із фізичною географією економічна та соціальна географія становлять базу для об’єднаних географічних дисциплін (країнознавство, краєзнавство тощо).

Зв'язок економічної та соціальної географії з іншими науками

Соціально-економічна географія тісно взаємодіє з економічними науками, зокрема з демографією, а також із політологією, геополітикою, етнографією та низкою інших наук про суспільство. Так, геополітика розглядає питання можливостей і форм контролю простору з боку окремих держав або їх об’єднань. Етнографія займається вивченням етносів (народів), походження, розселення, побуту і культури.

Соціально-економічна географія пов’язана і з низкою наук, що вивчають природу, наприклад із хімією. Це пояснюється тим, що розгляд технологій виробництва багатьох видів продукції неможливий без відомостей про властивості й склад різних речовин, про їх перетворення.

Методи економіко-географічних досліджень

Основне завдання економіко-географічних досліджень — вивчення розміщення об’єктів і явищ у просторі й виявлення взаємозв’язків між ними. До найпоширеніших методів економіко-географічних досліджень належать картографічний, історичний, описовий, статистичний, економічного районування, комп’ютерної графіки. Картографічний метод використовують на всіх етапах дослідження, він дає змогу виготовляти тематичні карти, наносячи на них досліджувані об’єкти, відображаючи їх взаєморозташування і взаємозв’язки. Статистичний метод передбачає збір та аналіз відомостей про господарство і населення, допомагає виявити особливості просторової взаємодії складних територіально-економічних систем. Останнім часом у дослідженнях широко використовуються геоінформаційні системи (ГІС). Порівняно з традиційними засобами геоінформаційні системи дозволяють працювати з інформацією значно швидше і якісніше.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити