Географія - Зовнішнє незалежне оцінювання

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ

Вступ. Населення

Статево-віковий склад населення, його наслідки

Віковий склад — одна з найважливіших характеристик населення, що становить великий інтерес із демографічної, соціальної та економічної точки зору. Вона використовується для обчислення існуючої та прогнозованої кількості економічно активного населення, трудових ресурсів, пенсіонерів, дошкільнят, школярів. Особливого значення вона набуває саме сьогодні, коли фахівці різних країн дедалі більше стурбовані старінням націй. Цей процес стає глобальним, поступово охоплюючи нові країни.

Під час розгляду питання про віковий склад населення зазвичай виділяють три основні вікові групи: молодшого віку (діти від народження до 14 років), середнього (від 14 до 59 років) і старшого, або літнього (60 років і більше). У віковій структурі населення світу на 2014 р. частка дітей (до 15 років) становить 25 %, дорослих (15— 64 роки) — 67 % і літніх (старше 65 років) — 8 %.

Вікова структура населення світу залежить від народжуваності, смертності, тривалості життя. Якщо йдеться про конкретну країну або територію, то до цих чинників додається валив історичних подій (головним чином пов’язаних із воєнними діями), демографічної політики й міграції. У свою чергу від вікового складу залежать багато демографічних показників, перш за все народжуваність і смертність. Так, із підвищенням частки населення старшої вікової групи перший показник зменшується, а другий збільшується.

У цілому населення світу дорослішає. У середині 70-х рр. минулого століття середній вік населення світу становив 22,9 року, у 2014 р. він дорівнює 29,7 року (28,9 року в чоловіків й 30,4 — у жінок). Очікується, щодо 2050 р. середній вік перевищить 36 років, при цьому різко зросте частка населення старшої вікової групи.

Процес старіння населення не має аналогів в історії людства, він породжує цілий комплекс проблем і вимагає перспективного економічного й соціального регулювання в більшості країн. Це ставить нові завдання не тільки перед урядами країн, але й перед громадськістю. Суспільство, порушене процесом старіння, піддається змінам демографічного, економічного, соціального й психологічного характеру.

Потрібно відзначити й таку проблему, як співвідношення між статями в старшій віковій групі, й пов’язану із цим проблему самотності. Більшість людей похилого віку становлять жінки, тому що вони в середньому живуть довше на 4—6 років. У результаті старіння населення призводить до статевої диспропорції, причому в міру збільшення віку це проявляється дедалі більш явно.

Однією з найважливіших характеристик населення є статевий склад, що має велике значення для багатьох областей діяльності суспільства. Так, відомості про кількість і взаємні пропорції чоловіків і жінок у цілому й у різних вікових групах є важливими для аналізу процесу відтворення населення, від якого залежить існуюча й прогнозована кількість економічно активного населення.

На статевий склад населення впливають природний приріст, міграції, тривалість і рівень життя населення, урбанізація, становище жінки в родині й суспільстві. Місцеві диспропорції у статевому складі також виникають у результаті тимчасових і локальних чинників, серед них війни, що забирають переважно життя чоловіків, міграції, у яких частіше беруть участь також чоловіки, демографічна політика.

У 2014 р. із загального населення світу чоловіків приблизно на 90 млн більше, ніж жінок. Частка жінок вища тільки у старшій віковій групі (хоча переважання з’являється з 55 років), причому співвідношення між чоловіками й жінками віком старше за 65 років становить 80:100 (загалом у світі 101,4:100).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити