Географія - Зовнішнє незалежне оцінювання

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ

Вступ. Населення

Механічний рух (міграції) населення. Поняття «еміграція», «імміграція», «міграція», «сальдо міграції». Внутрішні й зовнішні міграції

Міграцією називають просторове переміщення населення в межах однієї держави (внутрішня міграція) і з однієї держави до іншої (зовнішня міграція). Іноді для позначення міграції застосовують термін «механічні рухи населення» (на відміну від природного руху).

До внутрішньої міграції належить рух населення із села в місто, між міськими населеними пунктами й окремими районами. У межах однієї країни поширені й маятникові міграції. Вони являють собою тимчасові переміщення населення без зміни місця проживання, наприклад, регулярні двосторонні поїздки до місця роботи або навчання за межі свого населеного пункту.

Внутрішні міграції не змінюють кількість жителів країни (змінюється тільки кількість і структура населення окремих її частин), але вона є важливим чинником у розміщенні господарства, впливає на економічний потенціал країни та її адміністративно-територіальних одиниць.

Особливо зростає значення міграційних процесів в умовах ринкової економіки. При цьому швидко збільшується зовнішня міграція, вона включає еміграцію (вибуття із країни) й імміграцію (прибуття в країну). Найбільш реальну характеристику зміни напрямків територіального перерозподілу населення дає показник сальдо міграції, розрахований як різниця між еміграцією та імміграцією.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити