Географія - Зовнішнє незалежне оцінювання

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ

Вступ. Населення

Трудові ресурси та зайнятість населення. Поняття «трудові ресурси»

Трудові ресурси — це частина населення, що має здібності, загальноосвітні й професійні знання, необхідні для роботи в суспільному господарстві. Головним критерієм для обчислення кількості трудових ресурсів є вік. Межі працездатного (робочого) віку в усіх країнах установлені законом. У визначенні нижньої межі працездатного віку істотних відмінностей між країнами немає, а от розбіжності у верхній межі сягають 20 років. У більшості країн світу вона встановлена на рівні 60—65 років (Росія — 60, Естонія — 63, США — 65), у країнах із високою тривалістю життя (наприклад Данія, Швеція) — 67 і навіть 70 років (Норвегія), у багатьох країнах Азії та Африки вік виходу на пенсію визначено у 50 років. Майже половина держав світу не розділяє у віці вихід на пенсію чоловіків і жінок. У решті країн жінки мають право вийти на пенсію раніше за чоловіків.

В Україні працездатними вважаються чоловіки від 16 до 60 років, жінки від 16 до 55 років (сьогодні цей вік збільшується). Отже, основу трудових ресурсів становить населення середнього віку. Проте ресурс робочої сили також становлять пенсіонери і підлітки, які зайняті у господарстві країни.

У країнах, що розвиваються й характеризуються великою часткою населення молодшої вікової групи, трудові ресурси станоалять 50—55 % усієї кількості населення; в Україні та більшості розвинених держав вони складають 61—62 %. Питома вага трудових ресурсів серед міського населення зазвичай вища, ніж серед сільського. Так, у великих і середніх містах вона, як правило, становить 62—65 %, а в сільській місцевості знижується до 56—57 %.

Економічно активне населення, безробіття

Економічно активне населення — це населення віком 15—70 років, яке пропонує свою робочу силу для виробництва товарів та послуг. До ЕАН належать особи, які зайняті економічною діяльністю, що приносить дохід (вони складають зайняте населення), а також безробітні, тобто особи, які шукають роботу.

Показники економічно активного населення, розраховані для певних вікових груп, називаються трудовою активністю населення. Вона істотно коливається по країнах і регіонах залежно від рівня соціально-економічного розвитку. За даними Міжнародної організації праці, трудова активність у віці 25—44 роки становила для чоловіків понад 95 %, для жінок — близько 50 %; найвища вона у чоловіків віком від 30 до 49 років, у жінок — від 20 до 29 років.

У цілому економічно активне населення становить 3/4 всіх трудових ресурсів світу. Щодо загальної кількості жителів економічно активне населення становить 45 % у розвинених країнах та 42 % в країнах, що розвиваються.

В аналізі економічно активного населення важливе значення має статево-вікова, професійна, освітньо-кваліфікаційна структура.

До економічно неактивного населення належать особи, які в наведений період не працюють і не шукають роботу.

Зайнятість населення

Згідно із законом України «Про зайнятість населення» зайнятість — це діяльність громадян, пов’язана із задоволенням особистих та суспільних потреб і така, що, як правило, приносить їм дохід у грошовій або іншій формі. Зайнятість населення, що проживає на території України, забезпечується державою шляхом проведення активної соціально-економічної політики, спрямованої на задоволення його потреб у добровільному виборі виду діяльності,

стимулювання створення нових робочих місць і розвитку підприємництва.

Ефективне використання трудових ресурсів визначається низкою якісних і кількісних критеріїв. До них належать: збалансованість між населенням, яке потребує роботи, й потребами господарства в робочій силі як у масштабі держави, так і за регіонами; актуальний розподіл трудових ресурсів за галузями народного господарства, окремими регіонами.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити