ГЕОГРАФІЯ ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ 2018

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ

Господарство. Загальна характеристика господарства. Економічний потенціал. Промисловість

Промисловість

Промисловість як сфера матеріального виробництва. Галузева структура паливної промисловості. Сировинна база

Промисловість — головна галузь виробничої сфери, яка виробляє знаряддя праці й товари народного споживання. Вона сприяє розвитку транспорту, забезпечує основну частину експортних надходжень, сприяє підвищенню добробуту населення, є найважливішим чинником науково-технічного прогресу.

Промисловість

Видобувна

Обробка

Сукупність галузей і виробництв, які займаються видобуванням різних видів сировини і палива

Сукупність усіх галузей промисловості, які займаються обробкою або переробкою усіх видів сировини та напівфабрикатів

• Вугільна, нафтова, газова, торф’яна і горючесланцева

• Електроенергетика

• Видобуток руд чорних металів

• Машинобудування і металообробка

• Видобуток руд кольорових металів

• Чорна і кольорова металургія

• Видобуток руд рідкоземельних і дорогоцінних металів

• Хімічна

• Видобуток хімічної сировини

• Нафтопереробна

• Видобуток будівельної сировини

• Лісова і деревообробна та целюлозно-паперова

• Промисловість будівельних матеріалів

• Легка

• Харчова

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити