Географія - Зовнішнє незалежне оцінювання

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ

Господарство. Загальна характеристика господарства. Економічний потенціал. Промисловість

Металургійна промисловість

Чорна металургія. Сировинна база. Чинники розміщення

Металургійна промисловість виробляє чорні та кольорові метали. Вони залишаються найважливішим конструкційним матеріалом, що використовується сучасною промисловістю, причому 90 % припадає на чорні метали — чавун і сталь.

Виробництво металів — складний процес. Чорна металургія охоплює видобуток і збагачення залізної руди, спікання її в агломерат, виробництво коксу, вогнетривів, виплавку чавуну, сталі, виробництво прокату й виробів подальшого переділу (найбільші виробники сталі — Китай, Японія, Росія, США).

Чорна металургія — надзвичайно матеріаломістка галузь: у повному циклі виробництва необхідно витратити близько 6 т сировини (більш ніж половина — залізна руда), щоб одержати 1 т сталі. Тому територіальна структура галузі залежить від сировини та палива, на які припадає до 85 % витрат. Велике значення має розвиток транспорту, насамперед залізничного. Це пов’язане з необхідністю скоротити витрати при транспортуванні як сировини, так і готової продукції. Найбільшою мірою транспортний чинник впливає на розміщення підприємств із виробництва напівфабрикатів і палива (коксу).

Кольорова металургія. Склад і сировинна база. Чинники розміщення підприємств галузі

Кольорова металургія — галузь промисловості, яка включає видобуток, збагачення руди й виробництво різноманітних кольорових металів та їх сплавів. До кольорових належать легкі (алюміній, титан, магній), важкі (мідь, свинець, цинк, олово, нікель), рідкісні (вольфрам, молібден, ртуть), благородні (золото, платина, срібло) метали. Вони широко використовуються в точному машинобудуванні, авіабудуванні, робототехніці, електроніці.

Галузь має два головні види продукції: випуск первинного й випуск вторинного металу. Перший виробляється з руд, що добувають у гірській про

мисловості, а другий — за рахунок переплавлення брухту кольорових металів, причому роль вторинного металу постійно збільшується в міру нагромадження запасів використаних виробів.

Виробництво кольорових металів потребує великої кількості палива (важкі метали) і електроенергії (легкі метали), тому воно територіально орієнтоване на паливно-енергетичний комплекс. Іншими важливими чинниками є сировинний, споживчий, транспортний та екологічний. Кольорова металургія є потужним забруднювачем навколишнього середовища й головним джерелом надходження важких металів.

Роль машинобудування у господарстві держави. Структура галузі. Міжгалузеві та внутрішньогалузеві зв'язки. Чинники розміщення: наукоємні, трудомісткі та металомісткі галузі

Машинобудування — головна, найбільш комплексна й наукоємна галузь промисловості, що виробляє машини, прилади, обладнання й комплектуючі до них. Вона визначає рівень науково-технічного прогресу та зростання продуктивності праці в усьому господарстві, оскільки забезпечує його машинами, обладнанням, приладами й іншою технікою. У структурі машинобудування виділяють три великі галузі: загальне, транспортне й точне машинобудування.

Більшість виробництв машинобудівного комплексу належать до трудомістких. Особливо це характерно для точного машинобудування, де для виробництва готової продукції витрачається багато праці. Тому на розміщення підприємств галузі впливають кваліфіковані трудові ресурси. Серед інших чинників варто виділити такі: сировинний (конструкційні матеріали), споживчий, розвиток науки, фінансовий, транспортний.

До складу загального машинобудування зараховують виготовлення машин та обладнання для різних галузей господарства (важке машинобудування), виробництво металообробних верстатів, ковальсько-пресового обладнання, дорожньо-будівної техніки, робототехніки для самого машинобудування, обладнання та машин для сільського господарства. Галузь забезпечує технікою весь паливно-енергетичний комплекс від видобутку палива до його переробки, металургію, хімічну, деревообробну, легку, харчову промисловість, сільське й комунальне господарство.

Машинобудування

Загальне

Транспортне

Точне

Виготовлення машин і обладнання для різноманітних галузей господарства (важке машинобудування), виробництво металообробних верстатів, ковальсько-пресового обладнання, дорожньо-будівної техніки, робототехніки для самого машинобудування, різноманітної техніки для сільського господарства

Включає виготовлення і ремонт сухопутних, повітряних і водних транспортних засобів, а також виробництво комплектуючих виробів до них. Частина продукції галузі має подвійне призначення — цивільне та військове, що впливає на особливості географії та номенклатуру продукції, що виробляється

Включає електроніку, приладобудування і електротехніку. Порівняно з іншими галузями вирізняється низькою матеріаломісткістю (за винятком низки виробництв у електроніці) і високою науко- і трудомісткістю

Виробництво транспортних засобів — друга за значенням й обсягами виробництва галузь сучасного машинобудування. Вона включає виготовлення й ремонт сухопутних, повітряних і водних транспортних засобів, а також виробництво комплектуючих виробів до них.

Провідне місце в транспортному машинобудуванні міцно тримає автомобілебудування. На його продукцію припадає до 12 % вартості продукції світової промисловості. В автомобілебудуванні зайнята більша частина працюючих у транспортному машинобудуванні.

До точного машинобудування зараховують електроніку, приладобудування й електротехніку. Порівняно з іншими галузями точне машинобудування вирізняється низькою матеріаломісткістю (за винятком окремих виробництв у електротехніці) і високою наукоємністю й трудомісткістю, причому в електроніці наукоємність значно вища, ніж в електротехніці.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити