Географія - Зовнішнє незалежне оцінювання

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ

Господарство. Загальна характеристика господарства. Економічний потенціал. Промисловість

Хімічна промисловість, її галузева структура.

Природно-сировинна база хімічної промисловості і використання відходів

Хімічна промисловість — це галузь важкої індустрії, що виробляє різноманітну продукцію, використовуючи хімічні методи переробки сировини. Вона забезпечує розвиток науково-технічного прогресу в усіх галузях господарства. Для промисловості хіміки постачають нові, недорогі й високоякісні матеріали, які замінюють метали, деревину, натуральнітканини. Розвиток сучасного сільського господарства неможливий без мінеральних добрив і пестицидів (хімічні препарати для боротьби з бур’янами, шкідниками культур них рослин). Населення використовує продукцію побутової хімії (миючі засоби, пральні порошки), фармацевтики (медикаменти, вітаміни), косметику (креми, лосьйони). У різних галузях і в побуті широко застосовуються лаки й фарби.

Особливість галузі полягає в тому, що сучасні хімічні технології дозволяють виробляти продукцію з найрізноманітнішої сировини, у тому числі відходів металургії, лісової та легкої промисловості. При цьому з одного й того самого початкового матеріалу можна робити різні хімічні продукти. Так, із природного газу одержують синтетичні волокна, каучук, пластмаси, добрива, ацетилен, жири, ліки. Узагалі роль природного газу й нафти як сировини для хімічної промисловості є унікальною. На сьогодні більш ніж третина загального обсягу продукції світової хімічної промисловості виробляється з цих видів ресурсів.

Структурну хімічну промисловість можна поділити на три великі галузі: гірничохімічну, основну (неорганічну) хімію і промисловість органічного синтезу.

Крім основних, видаляють групу інших галузей хімічної промисловості, до яких зараховують лакофарбову, хіміко-фармацевтичну, побутову хімію, фотохімічну, косметику, мікробіологію (ферментні препарати, харчові добавки, антибіотики).

Основні чинники розміщення підприємств галузі: сировинний (гірничохімічна галузь, виготовлення синтетичного каучуку, пластичних мас, хімічних волокон, калійних і азотних добрив), енергетичний (промисловість органічного синтезу), споживчий (виробництво сірчаної кислоти, азотних і фосфатних добрив), комбінування та кооперування, екологічний, водний, трудовий. Так, для розміщення підприємств основної хімії вирішальне значення мають сировинний та споживчий чинники.

Основні галузі хімічної промисловості

Галузь хімічної промисловості

Галузі другого порядку, виробництва (продукція)

Гірничохімічна

Видобуток мінеральної сировини (сірка, калійна й кухонна солі, фосфорити)

Основна хімія

Виробництво продукції неорганічної хімії (кислоти, луги, солі, сода, мінеральні добрива — азотні, калійні, фосфатні)

Промисловість органічного синтезу

• Хімія органічного синтезу, виробництво вуглеводної сировини й напівфабрикатів для одержання полімерних матеріалів (етилен, пропілен, ацетилен, бензол, дихлоретан, етилбензол, стирол).

• Виробництво полімерів (синтетичні смоли, пластмаси, хімічні волокна, поліетилен).

• Переробка полімерів (вироби з пластмас, поліетиленова плівка, шини)


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити